Prof. Dr. Şaduman OKUMUŞ

Prof. Dr. Şaduman OKUMUŞ

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı