Piyanist, Besteci, Soprano, Müzik Terapisti, Köşe Yazarı Renan Koen

Piyanist, Besteci, Soprano, Müzik Terapisti, Köşe Yazarı Renan Koen

RENAN KOEN

Piyanist, Besteci, Soprano, Müzik Terapisti, Köşe Yazarı

 

1979 yılında İstanbul Festivali kapsamında konser veren “Amherst College” Korosu şefinin müzik yeteneğini keşfiyle, müziğe sekiz yaşında klasik flütle başladı. 1983 yılında kompozitör Ali Darmar ve Devlet Sanatçısı Ayşegül Sarıca ile piyano çalışmalarına başladı. Aynı yıllarda Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı orta bölümü “Nazım Acar Flüt Sınıfı”ndan mezun oldu. 1985 - 1986 yıllarında piyano çalışmalarına Paris’te Germaine Mounier ile devam etti. 1990-1991 yıllarında çalışmalarına Londra’da pedagog Maria Curcio ve asistanı Mark Swartzentruber ile devam etti. 1995 yılında M.S.UQ. Devlet Konservatuvarı kapsamında düzenlenen “Chopin Etüt” yarışmasında dördüncülük, aynı yıl düzenlenen “Cemal Reşit Rey” yarışmasında bestecinin “Improvisation” adlı eseriyle ikincilik ödülüne layık görüldü. Bir yandan piyano kariyerini sürdürürken,  Anadolu Kültürü ezgileri ve dünya yerel ezgilerine ilgisi artmış ve bu ezgilere batılı bir bakış açısı getirebilmek için Dr. Pieter Snapper ile kompozisyon ve elektro kompozisyon teknikleri, Reuben de Lautour ile kompozisyon teorileri ve Caz armonisi çalıştı. Müziğin en büyük misyonunun birleştirici ve iyileştirici olduğuna inanan sanatçı, Atina’da, Avrupa Müzik Terapi Federasyonu’na bağlı “Art et Qualite de Vie – L’art en Prevention Therapie et Pedagogie” programını, öğretmeni psikolog pedagog ve müzik terapist Lianna Polychroniadou Prinou eşliğinde tamamladı ve aynı sene “La Societe Hellenique du Musicotherapie et Expression Creative“ Federasyonu’nun Türkiye’den tek kadın üyesi oldu.

Koen, müzikterapi çalışmalarını sürdürürken kişilerin ses hafızaları ve her kişide oluşmuş bu ses bankasının, kişileri nasıl/hangi yönde etkilediği çok ilgisini çekti ve bunun üzerine, müzik terapi ve besteciliği birleştirerek kendi müzik terapi yöntemini geliştirdi. Söz konusu yöntemi Avrupa’daki üniversitelerin dikkatini çekti, Renan Koen, Yunanistan, Portekiz ve Avusturya gibi ülkelerde düzenlenmiş Dünya Müzikterapi Kongrelerine davet aldı.

Renan Koen, çeşitli projelerin içinde yer almaktadır ve 2008-2009 döneminde bir süredir çağdaş sanatlar alanına yer veren Galata Perform’un düzenlediği “Yeno Ceno” çağdaş müzik festivalinin küratörlüğünü yaptı. 2008 yılında Taxim Edition/Universal etiketli “Köprüler/Bridges” adlı solo piyano albümü ve 2014 senesinde ise kendi ailesinin hikayesi üzerine kurguladığı, Ege, Ortadoğu, Anadolu gibi çeşitli bölgelerdeki Sefarad otantik halk ve Sinagog ilahilerini kendi bakış açısıyla derleyip bestelediği, kendisinin piyano/soprano/armonuim icrasının yanısıra, Sasha Rozhdestvensky/keman, Sedef Erçetin/çello, Elif Kantarcı/viola, Derya Türkan/kemençe, Özel Özel/mızraplı-yaylı tanbur, Ertan Tekin/duduk, Kemal Akdoğan/tenor, Mehmet Akatay/vurmalı çalgılar gibi müzisyenlerin de yer aldığı “Kayıp İzler Gizli Anılar” adlı albümü Kalan Müzik etiketiyle yayınlanmıştır.

II.Dünya Savaşı süresince Terezin Toplama Kampına hapsedilmiş ve yasak olsa da orada eserler vermeye devam etmiş bestecilerin yaşamları, olguları, piyano ve koro eserlerini araştırmasını yaptığı projesi Holokost’u Anma “Uykudan Önce” albüm ve çeşitli röportajların, projenin konserinin, savaşta geçmiş yaşam öykülerinin yer aldığı DVD çalışması, Kalan Müzik etiketi ile 24 Kasım 2015 tarihinde dinleyicisi ve izleyicisi ile buluşmak üzere müzik marketlerde yerini almıştır. “Renan Koen Ali Darmar’ın Tüm Piyano Eserleri” adlı albümü ise 2020 yılında Lila Müzik etiketiyle raflarda yerini almıştır. World Ort Music and the Holocaust Web Sitesi, Renan Koen’in “Holokost’u Anma/Uykudan Önce” adlı 3. albümünü kaynakça olarak göstermiş ve kendi referans listelerine koymuştur. Holokost zamanında müzik, besteci ve icracılara derin araştırması ile yer vermesinin yanısıra, aynı dönem içerisinde Politika & Propaganda, Direniş & Sürgün Edilmek, Yanıtlar, Hafıza gibi temaları da konu eden bu web sitesi, aynı zamanda “Education for Life” ilkesi ile yola çıkmış eğitim konusunda önemli bir yer tutan World ORT (www.ort. org)’un yarattığı değerlerden biridir. 2016 yılından itibaren kendi yazdığı “Holokost Gerçekliği ile Pozitif Direnç” eğitimini yurt içinde ve yurt dışında vermektedir. Yine kendi yarattığı “March of the Music” öğrenci hareketi ile her sene gençleri Terezin’e götürmekte ve bu deneyimlerinin sonucu verdikleri ürünlerin tüm dünyada yerlerini almasını sağlamaktadır. Ayrıca Koen ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı içlerinde New York Birleşmiş Milletler de olmak üzere birçok önemli yurtdışı konserine imza atmıştır. Koen, halen Şalom Gazetesinde yer alan Pozitif Direnç köşesine düzenli olarak yazmakta ve aynı zamanda 500.Yıl Vakfı ve İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurullarının aktif üyesidir. 2021 Mayıs ayında Pozitif Direnç adlı kitabı Türkçe ve İngilizce olmak üzere Gözlem Yayıncılık etiketi ile raflarda yerini almıştır.

 

BAŞARILAR (2005-2020)

 

Antisemitism, Holocaust, Postwar / Antisemitizm, Holokost, Savaş Sonrası

 • “Anti Semitism: From Its Origins To The Present" - Yad Vashem / "Anti Semitizm: Kökenlerinden Günümüze" - Yad Vashem
 • “The Holocaust An Introduction (I): Nazi Germany: Ideology, The Jews and the World” - Yad Vashem & Tel Aviv University / "Holokosta Giriş (I): Nazi Almanyası: İdeoloji, Yahudiler ve Dünya" - Yad Vashem & Tel Aviv Üniversitesi
 • “The Holocaust An Introduction (II): The Final Solution” - Yad Vashem & Tel Aviv University / "Holokosta Giriş (II): Nihai Çözüm" - Yad Vashem & Tel Aviv Üniversitesi
 • “Chosen Issues In Holocaust History” - Yad Vashem / "Holokost Tarihinde Seçilmiş Sorunlar" - Yad Vashem
 • “Teaching The Holocaust” – University College London / "Holokostu Öğretmek" - University College London
 • "In The Studio: Postwar Abstract Painting" - Museum of Modern Art / "Stüdyoda: Savaş Sonrası Soyut Resim" - Modern Sanat Müzesi
 • “Marking Kristallnacht through a Social Justice Lens” by Echoes and Reflections; ADL, USC, Yad Vashem / Echoes and Reflections tarafından “Bir Sosyal Adalet Lensiyle Kristallnacht Markalama”; ADL, USC, Yad Vashem

 

Sosyal Sorumluluk 

 • “Music and Social Action” – Yale University / Müzik ve Sosyal Eylem ”- Yale Üniversitesi
 • “Community Organizing For Social Justice" - Michigan University / "Sosyal Adalet İçin Topluluk Örgütü" - Michigan Üniversitesi
 • “Using The Pyramid of Hate to Expand Social Justice” by Echoes and Reflections; ADL, USC, Yad Vashem / Yankılar ve Düşünceler ile “Sosyal Adaleti Genişletmek İçin Nefret Piramidini Kullanmak”; ADL, USC, Yad Vashem
 • “Gender and Sexuality: Diversity and Inclusion in the Workplace” by Pittsburgh University / "Cinsiyet ve Cinsellik: İşyerinde Çeşitlilik ve Dahil Etme", Pittsburgh Üniversitesi
 • “Feminism and Social Justice” - California University, Santa Cruz / "Feminizm ve Sosyal Adalet" - California Üniversitesi, Santa Cruz
 • “Psychological First Aid” - Johns Hopkins University / “Psikolojik İlk Yardım”- Johns Hopkins Üniversitesi
 • "The Science of Well-Being” – Yale University / "Refah (İyi Yaşam) Bilimi" - Yale Üniversitesi

 

Müzik Terapisi & Emprovizasyon (Doğaçlama) & Sanat Terapisi Koçluğu

 • “Art et Qualite de Vie – L’art en Prévention Thérapie et Pédagogie” Program, certified by the European Music Therapy Federation / Avrupa Müzik Terapi Federasyonu tarafından onaylanan "Sanat ve Yaşam Kalitesi - Önlemede Sanat, Terapi ve Pedagoji" Programı
 • "Therapeutic Art Life Coach" accredited program. / Terapötik Sanat Yaşam Koçu "akredite programı
 • "How Music Can Change Your Life" - The University of Melbourne / "Müzik Hayatınızı Nasıl Değiştirebilir" - Melbourne Üniversitesi
 • "Buddhism and Modern Psychology" - Princeton University / "Budizm ve Modern Psikoloji" - Princeton Üniversitesi
 • “Jazz Improvisation” -Berklee College of Music / "Caz Doğaçlama" -Berklee Müzik Okulu