Farmakolog Güner YAMAN

Farmakolog Güner YAMAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD, Klinik İlaç Araştırmaları Bilim Dalından mezunudur. ’’Türkiyede Klinik Araştırma Ortamının Durum Değerlendirmesi’’ tezinin yazarıdır. Birçok ulusal ve uluslararası klinik ilaç araştırmasının yürütülmesinde görev almıştır. Sofya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Klinik Homeopati eğitimi almıştır. Klinik ilaç ve geleneksel ilaç çalışmalarını hem bilimsel platformda hem de geleneksel boyutta araştırmak ve yorumlamak özel ilgi alanıdır. Tedavide modern ve geleneksel tedavi sistemleri alanında araştırmalar ve makaleler yazmaktadır. Çocuk Hastalıkları ve Homeopati - 2019 kitabının yazarıdır. Bach Çiçek Terapisi - 2020 kitabının yazarıdır.