Av. Ahmet EVCİMEN

Av. Ahmet EVCİMEN

  • 2000 - 2017 Serbest Avukatlik           
  • 2016-2017 ( devam etmektedir) Istanbul Barosu Staj Eğitim Merkezinde eğitmen
  • 2010-2017 ( devam etmektedir) Iş hukuku bilirkişiliği
  • 2016-2017 ( devam etmektedir) Sabahattin Zaim ünv. Iş hukuku seminerleri eğitmen
  • 2016-2017 (devam etmektedir) Sabahattin Zaim ünv. Öğretim görevlisi
  • 2017              Kocaeli Barosu Iş hukuku eğitimi Eğitmen
  • 2017              Antalya barosu iş hukuku eğitimi Eğitmen
  • 2017             Izmir Barosu iş hukuku semine rleri eğitmen
  • 2017 ( Halen devam etmektedir)                    Arabuluculuk