KGK BAĞIMSIZ DENETİCİLER SÜREKLİ EĞİTİMİ EĞİTMENLERİ

KGK BAĞIMSIZ DENETİCİLER SÜREKLİ EĞİTİMİ EĞİTMENLERİ

Prof. Dr. Mehmet ERKAN

Dr. Ahmet Hakan ÖZKAN

Dr.Öğr.Üyesi Osman YILMAZCAN