Doç. Dr. Gamze AŞÇIOĞLU ÖZ

Doç. Dr. Gamze AŞÇIOĞLU ÖZ

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Gamze ÖZ, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1987 mezunudur. Yüksek lisans eğitimini İngiltere’de Nottingham Üniversitesi’nde (LLM, 1990) yapmıştır. Ardından “AB ve Türk Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması” başlıklı teziyle “hukuk doktoru olmuş, 2016 yılında yazdığı “AB ve Türk Rekabet Hukukunun Bankacılık Alanında Uygulanması” konulu çalışmasıyla da doçent olmuştur. Halen ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde lisans düzeyinde Competition Law, Principles of Law, Law For Economists ve yüksek lisans düzeyinde de Law and Institutions of the EU derslerini vermektdir. Bunu yanı sıra, AÜ Hukuk Fakültesi ve TOBB ETÜ Hukuk Fakültesinde Rekabet Hukuku derslerini lisans ve yüksek lisans programlarında vermektedir. Bir dönem Rekabet Kurumunda Başkan Danışmanı olarak görev almış ve Kurumu ulusal ve uluslararası toplantılarda temsil etmiştir.