Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı