Gelecek EğitimlerTamamlanan Eğitimler


Hisse Senedi Piyasası - NİŞANTAŞI

Eğitim pay piyasasının işleyişinde bilinmesi gereken detayların öğrenilmesini kapsar. Bu eğitime katılanların pay piyasası ile her gün olmasa bile bazen gerçekleşen ancak fiyatlar üzerinde etkisi olan bazı unsurların ne olduğunu anlamaları hedeflenmektedir

Tarih: 07-09-2019
Adres : Nişantaşı Yerleşkesi
Fiyat : 400 TL

Makro Ekonomik Verilerin Yorumlanması -NİŞANTAŞI

Eğitim, Makroekonomik göstergelerin önem derecesi, piyasalar üzerindeki etkilerini doğru yorumlayabilmeyi öğrenmeyi hedefler. Eğitim sadece Türkiye değil, küresel makro ekonomik göstergeleri de kapsamaktadır.

Tarih: 29-09-2019
Adres : Nişantaşı Yerleşkesi
Fiyat : 400 TL

Uygulamalı Teknik Analiz KARTAL

Teknik Analiz ’in temel kavramları olarak kabul edilen trendler, hareketli ortalamalar ve önemli göstergelerin grafikler üzerinde oluşturulması ve yorumlama tekniklerini kapsar. Katılımcıların kendi yatırımlarına yön verirken teknik analizi bilinçli ve etkin kullanması ...

Tarih: 13-10-2019
Adres : Kartal Yerleşkesi
Fiyat : 400 TL

Mali Tablo Analizi-NİŞANTAŞI

Eğitim, temel düzey mali tabloların analizini ve hisse senedi fiyatı belirlemede değerleme oranları yöntemini kapsar. Katılımcılar bu eğitim sayesinde; hisse senedinin fiyatının değerleme oranlarına göre pahalı mı ucuz mu olduğuna karar verebilir, değerleme oranlarına b...

Tarih: 08-09-2019
Adres : Nişantaşı Yerleşkesi
Fiyat : 400 TL

Uygulamalı VİOP- NİŞANTAŞI

Eğitime gelirken LAPTOP getirilmesi rica olunur - TEMEL DÜZEY VİOP

Tarih: 26-10-2019
Adres : Nişantaşı Yerleşkesi
Fiyat : 600 TL

Uygulamalı Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları- KARTAL

Eğitim KARTAL yerleşkemizde finans laboratuvarında gerçekleşecektir. - İLERİ DÜZEY VİOP

Tarih: 04-08-2018
Adres : Nişantaşı Yerleşkesi
Fiyat : 350 TL

Finansçı Olmayanlar İçin Finans ve Muhasebe - NİŞANTAŞI

Amacımız, işletmelerin yönetim kadrolarında görev alan ve görevleri gereği finansal karar almak durumunda olan yöneticiler ile işletme sahiplerinin; finansal karar almada baz alabileceği bilgilerin verildiği bir programdır

Tarih: 18-08-2018
Adres : Nişantaşı Yerleşkesi
Fiyat : 750 TL

Banka Finansal Tabloların Yorumlanması ve Banka Hisse Senedi Değerlemesi - NİŞANTAŞI

Banka Finansal Tablolarının Yorumlanması ve Banka Hisse Senedi Değerlemesi

Tarih: 19-01-2019
Adres : Nişantaşı Yerleşkesi
Fiyat : 400 TL