Gelecek Eğitimler


MALİ TABLO ANALİZİ

Eğitim, temel düzey mali tabloların analizini ve hisse senedi fiyatı belirlemede değerleme oranları yöntemini kapsar.

Tarih: 19-09-2022
Adres : Online Eğitim
Fiyat : 800 TL

Tamamlanan Eğitimler


HİSSE SENEDİ PİYASASI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitim pay piyasasının işleyişinde bilinmesi gereken detayların öğrenilmesini kapsar. Bu eğitime katılanların pay piyasası ile her gün olmasa bile bazen gerçekleşen ancak fiyatlar üzerinde etkisi olan bazı unsurların ne olduğunu anlamaları hedeflenmektedir

Tarih: 27-12-2021
Adres : Online Eğitim
Fiyat : 2200 TL

MAKRO EKONOMİK VERİLERİN YORUMLANMASI - NİŞANTAŞI

Eğitim, Makroekonomik göstergelerin önem derecesi, piyasalar üzerindeki etkilerini doğru yorumlayabilmeyi öğrenmeyi hedefler. Eğitim sadece Türkiye değil, küresel makro ekonomik göstergeleri de kapsamaktadır.

Tarih: 29-09-2019
Adres : Nişantaşı Yerleşkesi
Fiyat : 400 TL

UYGULAMALI TEKNİK ANALİZ

Teknik Analizin temel kavramları olarak kabul edilen trendler, hareketli ortalamalar ve önemli göstergelerin grafikler üzerinde oluşturulması ve yorumlama tekniklerini kapsar. Katılımcıların kendi yatırımlarına yön verirken teknik analizi bilinçli ve etkin kullanması he...

Tarih: 27-06-2022
Adres : Online Eğitim
Fiyat : 800 TL

UYGULAMALI VİOP- NİŞANTAŞI

Eğitime gelirken LAPTOP getirilmesi rica olunur - TEMEL DÜZEY VİOP

Tarih: 26-10-2019
Adres : Nişantaşı Yerleşkesi
Fiyat : 600 TL

UYGULAMALI VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI

Eğitim ONLINE olarak gerçekleşecektir. - İLERİ DÜZEY VİOP

Tarih: 07-03-2022
Adres : Online Eğitim
Fiyat : 900 TL

FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS EĞİTİMİ

Amacımız, işletmelerin yönetim kadrolarında görev alan ve görevleri gereği finansal karar almak durumunda olan yöneticiler ile işletme sahiplerinin; finansal karar almada baz alabileceği bilgilerin verildiği bir programdır

Tarih: 25-05-2021
Adres : Online Eğitim
Fiyat : 600 TL

Banka Finansal Tabloların Yorumlanması ve Banka Hisse Senedi Değerlemesi - NİŞANTAŞI

Banka Finansal Tablolarının Yorumlanması ve Banka Hisse Senedi Değerlemesi

Tarih: 19-01-2019
Adres : Nişantaşı Yerleşkesi
Fiyat : 9295 TL

HERKES İÇİN EKONOMİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Ekonomi Dünyasında yaşananlar anlayarak, ekonominin ilkelerine uygun yatırımcı tutumlarını geliştirmenize olanak sağlayacak bir program.

Tarih: 08-02-2021
Adres : Online Eğitim
Fiyat : 2000 TL