ZAMAN YÖNETİMİ

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
28.03.2020
Süre
7 saat
Ücret
500 TL
Eğitim Yeri
Cumhuriyet Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1-3-5 Yakacık 34876 D-Blok Kartal İstanbul

EĞİTMENLER

Eğitimin Amacı

Zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşarak, daha etkin sonuç üreten çalışma alışkanlıkları yaratmak, verimliliği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazandırmaktır. Bu eğitim sırasında farklı uygulama araçlarından örnekler verilecek ve katılımcıların kendilerine en uygun aracı seçip kullanmaları konusunda alternatiflerinin oluşmasına yardımcı olunacaktır.

Eğitimin Hedefleri:

Bu eğitim sonunda katılımcılar;
Zamana ve etkinlik kavramına bakış açılarını sorgulayabilecek,
Hedeflerini ve kendilerini hedeflerine götürecek kilit alanlarını belirleyebilecek,
İşlerini önceliklendirebilecek,
Gün, hafta, ay ve yıllarını etkin bir biçimde planlayabilecek,
Kişisel zaman çalıcılarını yönetebilecek,
Zamanı performanslarını geliştirmek için kullanabileceklerdir.

Eğitim Kapsamı:

1. Zaman Yönetimi Kavramı
2. Her Bireyin Farklı Algılayıp, Farklı Yaşadığı En Değerli Kaynağı: Zaman
3. Proaktif Davranış ve Sonuçlara Etkisi
4. Zaman Hırsızları
5. Etkili Zaman Kullanımı İçin GerekliOlan Alışkanlıklar
6. Hedef ve Öncelikleri Sürekli Göz Önünde Tutabilmek
7. Bir İşe Sonunu Düşünerek Başlamak
8. Erteleme ve Bölünmeleri Engellemek
9. Gerektiğinde “Hayır” Diyebilmek
10. Hedefler Doğrultusunda Belirlenen Bazı İşleri Delege Edebilmek
11. Gereksiz Mükemmeliyetçiliğin Önlenmesi
12. Çevresel Faktörlerin Analizi ve Önlem Alınması
13. Hedef ve Önceliklerin Belirlenmesi
14. Zaman Yönetimi Teknikleri
15. Zaman Planlaması ve Geri Bildirim
16. Zamanını Etkili Yöneten Bireylerin Düşünceleri ve Yaşadıkları
17. Zamanın Tanımı
18. Zaman Yönetiminin Kapsamı
19. Zaman Kullanımını Etkileyen Olumsuz Faktörler
20. Zamanın Planlanması Yöntemleri
21. Olumsuz Düşünce ve Davranış Kalıplarının Zaman Üzerindeki Etkileri
22. Etkili Zaman Kullanımı
23. Kişisel Becerileri Geliştirerek Zamanı Verimli Kullanma
24. Stres Yönetimi İle Zamanı Verimli Kullanma
25. Problem Çözme Yeteneklerini Geliştirerek Zamanı Verimli Kullanma
26. Karar Alma Süreçlerini Güçlendirerek Zamanı Verimli Kullanma
27. Yetki Devrini Etkinleştirerek Zamanı Verimli Kullanma
28. Neler Zaman Kaybına Neden Olur?
29. Zaman Yönetimine ve Düzenlemeye Odaklanın
30. Örgüt Liderlerine Neler Başarı Kazandırır?
31. Mesleki Yaşamda Performans Arttırıcı Öneriler
32. Kazanan ve Kaybeden Arasındaki Fark
33. Düşünce Değişim Planı
34. Zamanı Planlama Kılavuzu
35. Zaman Yönetimi ve Ben
36. Bir Defada Doğru Anlamak İçin Etkili Dinleme Dili
37. Bir Defada Doğru İletişim İçin Öneriler
38. İletişimde Vericiden Kaynaklanan Hatalar
39. İletişimde Alıcıdan Kaynaklanan Hatalar
40. Problem Çözme ve Karar Verme Aşamaları
41. Zamanın Detaylı Planlanması
42. Amaç
43. Bilgi Toplama
44. Problem Teşhisi ve Analizi
45. Alternatif Çözümler Üretilmesi
46. Değerlendirme ve Karar
47. Uygulama Planı
48. Sonuçların Kontrolü
49. Yıllık Planlama
50. Aylık Planlama
51. Haftalık Planlama
52. Günlük Programlama
53. Yapılacaklar Listesi
54. Etkin Okuma
55. Etkili Not Tutma
56. Organizasyon
57. Gündelik Evrakı Yönetebilmenin Altın Kuralları
58. Toplantılar
59. Toplantı Sonuçlarını Değerlendirme
60. Delegasyon (Yetki Devri)
61. Başarılı Yetki Devrinin Şartları
62. Zaman Yönetiminde Motivasyon
63. Motivasyonun Zaman Yönetimine Katkısı
64. Zaman Yönetiminde Motivasyon İlkeleri
65. Zamanı Etkili Kullanmak İçin Öğrenme Tarzlarına Odaklanma
66. Zaman Yönetimi İçin Stres Yönetimi
67. Stresin Esas Etkenleri
68. İşteki Stres
69. İş Stresi Nedir?
70. Her İş Stresli Olabilir
71. Kimler İş Stresinden Etkilenir?
72. İş Stresinin Nedenleri
73. İş Stresinin Belirtileri
74. Fiziksel Belirtiler
75. Duygusal Belirtiler
76. Stresi Yönetmek İçin Dört Adımlı Plan
77. Strese Karşı Geliştirilecek Teknikler
78. Zaman Yönetimi İçin Etkili İmgeleme
79. Yaşam Fırsatlarla Doludur: Daha İyisi Bulunur
80. Kendinize Yatırım Yapın: Zamanınızı Yönetin

Eğitim Yöntemi:
Zamanın iş ve özel yaşamda nasıl kullanıldığını fark etmeye yönelik ön test,
İnteraktif bilgi paylaşımı,
Zaman kullanımını geliştirecek pratik ve uygulanabilir yöntemlerin tanımlanması ve bu konuda bilgilendirme
Kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları.

Programın Süresi : 7 Saat ( 09:00-16:00 saatleri arasında)

Program Yeri :  NİŞANTAŞI Yerleşkeleri

Eğitim Tarihleri :28 Mart 2020

Program Bedeli :  500 TL 

Kayıt işlemleri : Aşağıda yer alan üniversitemiz hesabına eğitim bedelini yatırarak;  

                            Dekontu, TC Kimlik Numaranızı, Telefon Numaranızı elcin.celtikci@gedik.edu.tr elektronik posta adresine

                            gönderiniz. 

 

Hesap Bilgileri:

Banka Adı                    : TEB

Şube Adı                     : 37-Pendik E-5

Hesap Adı                   : T.C.GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Numarası         : 38388560

İban Numarası             : TR53  0003  2000  0000  0038  3885  60

 

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0531 305 32 05

ÖNEMLİ DUYURU: Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılımcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır. Önemle duyurulur.

Ön Kayıt Formu

Kartal Yerleşkesi