Avukatlık Vekalet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar - NİŞANTAŞI

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
02.03.2019
Süre
24 saat
Ücret
540 TL
Eğitim Yeri
Teşvikiye Mah. Hüsrev Gerede Cad. No:110 Şişli/İSTANBUL

EĞİTMENLER

Eğitim Gün & Saatleri : 09 - 10 -11 Aralık 2018 Pazar Pazartesi Salı 

Pazar günü eğitim saatleri 10:00 - 17 : 00 Pazartesi ve Salı Eğitim başlangıç saati 17:00'dir.

Eğitim Ücreti : 1.000 TL  Ödemeleriniz peşin ya da en fazla 5 taksit şeklinde gerçekleşebilir (TEB-  BONUS) İstanbul barosu üyelerine %50 indirimli

Eğitim Yeri :İstanbul Gedik Üniversitesi Nişantaşı Yerleşkesi

NOT: Katılımcı sayısı 15'e ulaştığında eğitim açılacaktır.

Katılımcılara eğitim sonunda sertifika verilecektir.

EĞİTİM BAŞLIKLARI

 1. GÜN

 I- Avukatlık sözleşmesinin;

 • Tanımı ve niteliği
 • Şekli ve kapsamı kurulması ve vekaletname ispatı
 • Sözleşmeye yapılan eklemeler
 • Hizmet akdi ile arasındaki fark süresi, geçerliliği, kamu düzenine ilişkin oluşu
 • Şarta bağlı sözleşmeler tarafları
  • Avukatlık Ortaklığı
  • Bağlı çalışan avukatlar
  • Birlikte vekalet
  • Yetki belgeli avukat
 • Üçüncü şahıs yararına sözleşme
 • Temsil
 • Hizmet hukuk müşavirliği

 

II- Avukatlık ücreti;

 - Niteliği ve belirlenmesi

- Belirli olmayan ücret ve hukuki yardımlar

- Belirli olan ücret ve hukuki yardımlar

- Ücretin doğması, muacceliyeti

- Ücret karşılığı kıymetli evrak alma, ücret alacağının temliki

- Nispi ücret

- Maktu ücret

- Kademeli, ihtamalli, başarıya göre değişmeli ücret

- Dava türlerine göre avukatlık ücreti

- Ücretsiz ve AAÜT altında ücret kararlaştırma

- Kefalet, cezai şart

- Ücret dolayısıyla müteselsil sorumluluk

- Hapis hakkı

- Tahsil olunan ödemelerden vekalet ücretinin öncelikli olarak alınıp

   alınamayacağı

- Avukatlık ücretine uygulanacak faiz, başlangıcı, faiz şartının geçersizliği

- Zaman bakımından uyuşmazlığa uygulanacak hukuk

- Dava neticesine katılamama yasağı

 1. GÜN

Avukatın yükümlülükleri

- Özen yükümlülüğü

 • Avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranma yükümlülüğü
 • Görevi doğruluk ve onur içinde yerine getirme yükümlülüğü
 • Şahsen ifa yükümlülüğü
 • Talimatlara uygun ifa
 • Sadakat yükümlülüğü
 • Sır saklama yükümlülüğü
 • Bilgi ve hesap verme, müvekkil adına tahsil olunan para veya başkaca değerleri müvekkile teslim etme borcu, ibraname
 • İşin reddi yükümlülüğü
 • Müvekkilin yükümlülükleri

 - Saygı gösterme

- Ücret Ödeme

- Bilgi ve belge sunma

- Vekil ile sürekli iletişim

- Yazılı muvafakat alma

- Harç ve giderleri ödemek

- Adres değişikliğini bildirme

 III. Avukatlık sözleşmesinin sona ermesi

 - Kendiliğinden sona erme

- Taraflarca sona erdirme

- Karşılıklı mutabakatla

- Fiilen

- İstifa

- Fesih

- Azil

 

 1. Avukatlık ücret davası
 • Belirsiz alacak davası
 • Zamanaşımı
 • Yasal vekalet ücreti
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
 • Likit bir alacak mıdır?

 

 1. GÜN

Örnek olaylara göre avukatlık ücret uyuşmazlıkları üzerinden rapor hazırlama

Ön Kayıt Formu

Nişantaşı Yerleşkesi