R İLE UYGULAMALI İSTATİSTİK SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitimin Amacı:

Günümüzün giderek karmaşıklaşan dünyasını anlayabilmenin en temel ön koşullarından biri, toplanan verileri bilimsel bir çerçevede çözümlemenin yöntemlerini öğrenmektir. Sorunların çözümleri için toplanan verilerin matematiksel, istatistiksel ve veri bilimi yöntemleriyle analizi gerekmektedir. Bu yöntemleri kullanarak sorunların çözümlerine ilişkin pratik saptamalar yapmayı ve bu saptamalara dayanarak politika önerileri geliştirmeyi mümkün kılan bilimsel disiplin, ‘Uygulamalı İstatistik ve Veri Bilimi’ olarak adlandırılmaktadır. Tüm dünyada bugün, derinlemesine analitik becerilerle donanmış veri analizi yapacak yetişmiş işgücüne ihtiyaç artmaktadır. ilk adımı R'a Giriş olan ve ardından devam edecek olan R ile Uygulamalı İstatistik ve R ile Veri Bilimi Uygulamaları eğitimi  ile çok nitelikli, aranılan personel olacaksınız.

Eğitime Kimler Katılabilir:

Eğitim bu konuda kendisini yetiştirmek isteyen herkese açıktır.

Eğitimin Kapsamamı:

1.      İstatistiğe giriş

2.      Olasılık tanımları

3.      Kesikli ve sürekli değişkenler ve dağılımları

4.      Bekleme değerleri ve momentler

5.      Örnekleme ve dağılımları

6.      Büyük örneklem teorisi

7.      Kestiricilerin özellikleri

8.      Hipotez testleri

Bu ders katılımcıların İstatistik alanında sağlam bir temel elde etmelerini amaçlamaktadır. İlk kısımda, olasılık teorisi ve çıkarım teorisi tanıtılacaktır ve koşulsuz ve koşullu olasılıklar, rastgele değişkenlerin kesikli ve sürekli dağılımları ele alınacaktır. İkinci kısım, kestiricilerin özelliklerini ve hipotez testlerini ele alacaktır. Katılımcılar ilgili teoriyi öğrenecek ve çalıştıkları alanlarda pratik problemleri formüle etme ve çözme becerisi kazanacaklardır. Kurs, ücretsiz ve açık kaynaklı yazılım R'ı kullanarak hem matematiksel hesaplamaların elle tamamlanması hem de yazılım kullanımı ve niceliksel sonuçların yorumlanmasını kapsar.

Eğitimin ilk iki saati anlatım, diğer iki saati ise her bir grubun başında üniversitemiz akademisyenlerinin yer aldığı,  2-4 katılımcılardan oluşan gruplar halinde uygulamalı çalışma şeklinde yürütülecektir.

Eğitimin Süresi veTarihi : 48 saat, 7 Aralık 2020 tarihinde başlayarak,  her hafta; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri, 17:00-20:40 saatleri arasında olmak üzere günde dört saat.

Eğitim Ücreti : 2500TL (KDV Dahil) 

Kayıt işlemleri : Kesin kayıt işlemleri, aşağıda yer alan üniversitemiz hesabına eğitim bedelini tamamı yatırarak veya web sayfamızdan, kayıt işlemlerini tamamlama sürecinde, kredi kartıyla ödeme yapmak suretiyle gerçekleştirilebilir. 

                       EĞİTİMİN SONUNDA KATILIMCILARA İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ONAYLI SERTİFİKA VERİLECEKTİR.

 

Hesap Bilgileri:

Banka Adı                    : TEB

Şube Adı                     : 37-Pendik E-5

Hesap Adı                   : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Numarası         : 38388560

İban Numarası             : TR53  0003  2000  0000  0038  3885  60

 

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0531 305 32 05

 

ÖNEMLİ DUYURU: Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılımcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır. Önemle duyurulur.

Ön Kayıt Formu

Online Eğitim