PROJE YÖNETİMİ, PROJE VE FON EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
05.04.2021
Süre
66 saat
Ücret
800 TL
Eğitim Yeri
Online Eğitim

EĞİTMENLER

Eğitimin Amacı:

Proje yönetimi,  bu alanda uzmanlaşmayı hedefleyen bireylerin, uluslararası ve ulusal Proje finans kuruluşlarının fon/hibe destekli proje başvurularında gerekli deneyim ve yetkinlik kazanmalarını amaçlayan dünyaca kabul görmüş Project Management Institute (PMI®) uyumlu proje eğitim programıdır.

Bu eğitim programı ile bireyler kendi sıradışı projeleri ile hayallerini gerçekleştirebilir işyerlerini hibe destekli programlar ile açabilirler.

Belediyeler, dernekler ve çeşitli kamu kuruluşlarının proje araştırma geliştirme birimlerinde çalışabilirler.

Üniversiteler ve STK’lar işbirliğiyle proje çalışmaları yürütebilirler. 

Eğitimin Kapsamı;

Proje yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, standartlarını, araç ve tekniklerini öğrenme

- Avrupa Birliği, topluluk üyeleri ve müktesebata yönelik olarak ilgili hibe/fon desteği sunan kurum ve kuruluşlara proje hazırlayıp başvuruda bulunabilmek.

- Ulusal ve uluslararası birliklerin etkinliklerini takip etmek, katılım sağlamak ve bu birlikler aracılığıyla yeni ilişkiler ve ortak projeler üreterek hayata geçirmek.

- Proje bazlı yönetim sistemini oluşturmak ve geliştirmek amacıyla STK’ların, okulların, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerine ve vatandaşlara, eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlama hakkında bilgi sahibi olmak.

 

Eğitimin Kapsamı:

 • Proje Yönetimine Giriş
 • Projelerin Faaliyet Gösterdikleri Çevre
 • Çevresel İşletme Faktörleri
 • Organizasyonel Süreç Varlıkları ve Sistemleri
 • Proje Yönetim Ofisi
 • Proje Yöneticisi
 • Proje Yöneticisinin Etki Alanı ve Yetkinlik
 • Entegrasyonu Gerçekleştirme
 • Proje Entegrasyon Yönetimi
 • Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi
 • Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi
 • Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
 • Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi
 • Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
 • Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi
 • Projenin ya da Fazın Kapatılması
 • Proje Kapsam Yönetimi
 • Proje Zaman Çizelgesi Yönetimi
 • Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması
 • Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi ve Kontrolü
 • Proje Maliyet Yönetimi
 • Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
 • Bütçenin Belirlenmesi
 • Maliyetlerin Kontrolü
 • Proje Kalite Yönetimi ve Planlanması
 • Kalitenin Yönetimi ve Kontrolü
 • Proje Kaynak Yönetimi
 • Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
 • Kaynakların Sağlanması
 • Ekibin Geliştirilmesi ve Yönetilmesi
 • Proje Yönetim Bilgi Sistemi
 • Proje İletişim Yönetimi
 • İletişim Yönetiminin Planlanması
 • İletişim Yönetilmesi ve İzlenmesi
 • Proje Risk Yönetimi
 • Risk Yönetim Planlanması
 • Niteliksel Ve Niceliksel Risk Analizinin Yapılması
 • Risk Yanıtlarının Planlanması
 • Risk Yanıtlarının Uygulanması ve İzlenmesi
 • Proje Tedarik Yönetimi
 • Tedarik Planlama Yürütme ve Kontrol
 • Proje Paydaş Yönetimi
 • Paydaşların Belirlenmesi
 • Paydaş Katılımının Planlanması, Yönetilmesi ve İzlenmesi
 • Proje Yönetim Standartları
 • Başlangıç Süreç Grubu
 • Planlama Süreç Grubu
 • Yürütme Süreç Grubu
 • İzleme ve Kontrol Süreç Grubu
 • Kapanış süreç grubu
 • Genel Konu Tekrarı
 • PMI Uyumlu Örnek Soru Çözümleri
 • Proje Finans Kaynakları
 • Proje Mali Yardım Programları
 • IPA Katılım Öncesi Mali Yardımlar
 • Rekabetçilik ve Yenilik Sektörel Operasyonel Program
 • Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleyen Program
 • İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı
 • Topluluk Fonları: Erasmus, Ufuk 2020, COSME
 • Kalkınma Ajansları ve Özellikleri
 • Proje Döngüsü Yönetimine Giriş
 • Proje Döngüsü Yönetiminin Amacı
 • Proje Planlanmasında Temel İlkeler
 • Proje Döngüsü Yönetimi
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
 • Proje Hazırlanmasında Mantıksal Çerçeve Aşamaları
 • Mantıksal Çerçeve ve Matrisi
 • Bütçe Planlaması
 • Faaliyet Planı ve Bütçe
 • Proje Başvuru Aşaması

 

Eğitmen: Yar. Doç. Dr. Emel Eker

 

Etkinlik Tarihleri ve Saati : 05 Nisan 2021 karihinden itibarene  17:00- 18:50 saatleri arasında 10 gün

 

Etkinlik Süresi : 66 Saat

 

Etkinlik  Yeri : Eğitim ONLINE olarak, uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

 

Etkinlik Bedeli: 800 TL (KDV dahildir)

 

Kayıt işlemleri : Kesin kayıt işlemleri, aşağıda yer alan üniversitemiz hesabına eğitim bedelini tamamı yatırarak veya web sayfamızdan, kayıt işlemlerini tamamlama sürecinde, kredi kartıyla ödeme yapmak suretiyle gerçekleştirilebilir.

 

EĞİTİMİN SONUNDA KATILIMCILARA İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ONAYLI SERTİFİKA VERİLECEKTİR.

 

Hesap Bilgileri:

Banka Adı                    : TEB

Şube Adı                     : 37-Pendik E-5

Hesap Adı                   : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Numarası         : 38388560

İban Numarası             : TR53  0003  2000  0000  0038  3885  60

 

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0531 305 32 05

 

ÖNEMLİ DUYURU: Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılımcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır. Önemle duyurulur.

Ön Kayıt Formu

Online Eğitim