ONLINE HUKUKİ VE TEKNOLOJİK BOYUTUYLA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATINA UYUM EĞİTİMİ

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
10.08.2020
Süre
6 saat
Ücret
300 TL
Eğitim Yeri
Online Eğitim

EĞİTMENLER

Eğitimin Amacı:

Kişisel verilerin işlenmesi kapsamında, verisi işlenen kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması amacı çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde, kişisel verileri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler için birincil derecede yükümlülükler öngörülmüştür. Çeşitli yaptırımlara bağlanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından re’sen veya şikayet üzerine denetlenebilecek olan bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi oldukça önemlidir. Bu eğitimle, herhangi bir şekilde kişisel veri işleyen, her sektördeki gerçek ve tüzel kişilerin, KVKK’ya uyum çalışmaları kapsamında bilmeleri gereken usul ve esasları hukuki ve teknik boyutlarıyla ele alınması amaçlanmaktadır.

 

Eğitime Kimlerin Katılım Sağlayabileceği:

Kişisel veri işleyen gerçek kişiler,

Kişisel veri işleyen tüzel kişileri temsilcileri,

Kamu kurum ve kuruluş temsilcileri,

Yöneticiler,

KVKK uyum projeleri veya süreç yönetiminde yer alan kişiler,

Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı, yükümlülükler ve öneriler hakkında hukuki ve teknolojik boyutuyla bilgi edinmek isteyen herkes,

Avukatlar,

 

Eğitimin İçeriği:

BÖLÜM / 1 (Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT) 10 Ağustos  2020 17:00-19:00 saatleri arası.

ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÇALIŞMA YAŞAMI  (2 Saat)

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

 1. Kişisel Verilerin Korunmasının Önemi
 2. Genel Olarak Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Kaynaklar
 • 95/46/EC Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi
 • 2016/679 Sayılı Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı
 • Diğer Düzenlemeler

3. Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı, Veri Güvenliği ve Mahremiyeti

4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Yer Alan Temel Kavramlar ve İlkeler

 • Kişisel Veri
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri
 • Sağlık Verileri

5. İş Hukuku Açısından Kişisel Verilerin İşlenmesi

 • İşyerinde İzleme, Gözetleme
 • GPRS, Biyometrik Veriler (parmak izi vs uygulaması), Mail Denetimi
 • İşe Alım ve İşten Çıkarma Süreçlerinde Sosyal Medya

 

BÖLÜM / 2 (Av. Bahar SÜR) 12 Ağustos 2020 15:00-17:00 saatleri arası.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (3 Saat)

 1. 6698 Sayılı Kanunun Kapsamı ve İstisnalar
 2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler
 3. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Yer Alan Temel Kavramlar
 • Veri İşleyen ve Veri Sorumlusu
 • Veri Sorumluları Sicili
 • Rıza, Açık Rıza

4. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

5. Kişisel Verilerin Yurt İçinde ve Yurt Dışındaki Diğer Kurumlara Aktarılması

6. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

 • Kişisel Veri Envanterinin Hazırlanması
 • Verbis’e Kayıt Zorunluluğu ve Süreci
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Hazırlanması Gereken Politika, Prosedür ve Diğer Dokümanlar
 • Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü
 • Veri Sorumlusunun Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri

7. Kişisel verisi işlenen kişinin hakları

8. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

9. Yaptırımlar ve Örnek Kurul Kararları

 • Özel Hukuktan Doğan Sonuçlar
 • Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yaptırımlar

10. Tedbirler ve Öneriler

 

BÖLÜM / 3 (Dr. Umut KÖKSAL)14 Ağustos 2020 15:00-17:00 saatleri arası.

İŞ SÜREÇLERİNİN DİJİTALLEŞMESİ AÇISINDAN KVKK, SİBER GÜVENLİK, BULUT BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ (2 Saat)

Şirketler için Yol Haritası, Örnekler ve Tavsiyeler

 1. Siber Güvenlik Nedir?
 • Siber Güvenlik Nedir?
 • Siber Güvenlik Algısının Gelişimi
 • Siber Saldırı Türleri
 • Siber Saldırıya Karşı Güvenlik Önlemlerine Bakış

2. İş Süreçlerinin Dijitalleşmesi Açısından KVKK-Siber Güvenlik-Bulut Bilişim ve Teknoloji Yönetimi

 • İş Süreçlerinin Dijitalleşmesi ve Doğru Dijital Stratejinin Seçimi
 • RT Analizi
 • Çalışanların Gelişimi ve RS Çalışmaları
 • Veri Güvenliği Prosedür ve Politikalarının Tasarımları
 • Veri Güvenliğinin Takibi
 •  Veri Ortamı Açısından Güvenlik Analiz ve Takipleri
 • Bulut Bilişim Nedir?
 • Bulut Bilişimin Özellikleri?
 • KVKK ve Bulut Bilişim
 • KVKK Açısından Optimum Teknoloji Seçimi
 • Yol Haritası
 • Örnekler

3. Teknik Tedbirler ve Tavsiyeler

 

Program Yer ve Tarihleri ve Süresi : 

Eğitim, Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Platformu üzerinde ONLİNE olarak verilecektir.  10 Ağustos 2020  17:00-19:00,  12-14 Ağustos 2020 tarihlerinde saat 15:00-17:00 arası ikişer saatten, toplam 6 saat . 

Program Bedeli: 300 TL (KDV Dahil)

Kayıt işlemleri : Aşağıda yer alan üniversitemiz hesabına eğitim bedelini yatırarak,  veya web sayfamız üzerinden, kayıt işlemlerinin gerçekleştirildiği süreçte, kredi kartı ile ödeme yapılabilir. Ödemeyi müteakip kayıt işlemleriniz tamamlanacaktır. 

                           

Hesap Bilgileri:

Banka Adı                    : TEB

Şube Adı                     : 37-Pendik E-5

Hesap Adı                   : T.C.GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Numarası         : 38388560

İban Numarası             : TR53  0003  2000  0000  0038  3885  60

 

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0531 305 32 05

ÖNEMLİ DUYURU: Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılımcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır. Önemle duyurulur.

Ön Kayıt Formu

Online Eğitim