DİJİTAL OKURYAZARLIK

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
20.10.2019
Süre
4 saat
Ücret
200 TL
Eğitim Yeri
Online Eğitim

EĞİTMENLER

Temel Bir Yaşam Becerisi: Dijital Okuryazarlık

 Eğitimin Maksadı:

Dijital çağda temel yaşam becerisi kazanabilmek ve dijital okuryazar bireyler olabilmek için;

Dijital Okuryazarlık eğitiminin amacı; dijital çağın becerilerine sahip, gerçek ve sanal ortamdaki verilere doğru bir şekilde ulaşabilen, bilgiyi doğru yöntemlerle verimli bir hale getirebilen, bilişim teknolojilerini ihtiyacı doğrultusunda kullanabilme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Neler Öğrenecekleriniz?

 Teknoloji ve Yaşam Boyu Öğrenme

 • Yaşam boyu öğrenmenin temel ilke ve stratejilerini açıklayabilmek,
 • Yaşam boyu öğrenmeyi ve geleneksel öğrenme ile farklılıklarını ayırt edebilmek,
 • Yaşam boyu öğrenmenin ilişkili olduğu kavramları açıklayabilmek,
 • Hayat boyu öğrenme fırsatlarına erişimi artırabilmek.

Bulut Bilişim

 • Bulut bilişim ve özelliklerini açıklayabilmek,
 • Bulut bilişim bileşenleri ve altyapısını tanımlayabilmek,
 • Bulut bilişim hizmet sunum modellerini sıralayabilmek,
 • İhtiyacınız olan bulut bilişim hizmet ve çözümlerini planlayabilmek,
 • Bulut bilişim hizmetlerinin üstünlük ve sınırlılıklarını listeleyebilmek,
 • Her yerden, her cihazdan, güvenilir ve kesintisiz olarak erişim sağlayabilmek için gerekli altyapıları kurgulayabilmek,
 • Son kullanıcıların faydalanabileceği uygulamaları sıralayabilmek.

Sosyal Ağlar

 • Web 2.0 ve sosyal ağların genel özelliklerini açıklayabilmek,
 • Sosyal ağların farklı amaçlar için kullanımını açıklayabilmek,
 • En çok kullanılan sosyal ağ sitelerini sıralayabilmek,
 • Medya okur-yazarlığı ve medya akıcılığı kavramlarını ayırt edebilmek,
 • Dijital medyanın avantajları ve risklerini açıklayabilmek.

Geleceğin Teknolojileri

 • Teknolojik gelişmeyi açıklayabilmek,
 • Günümüzü biçimlendiren enformasyon ve iletişim teknolojilerini listeleyebilmek,
 • Yakın gelecekteki teknolojik gelişmeleri açıklayabilmek,

Teknoloji, Toplum ve İnsan

 • İnsan bilgisayar etkileşimini açıklayabilmek,
 • Sosyal paylaşım ağlarında sosyalleşmeyi ve insanların kendilerini sunum davranışlarını açıklayabilmek.

Bilişim Etiği

 • Bilişim etiği kavramını ve önemini açıklayabilmek,
 • Bilişim ve internet hukukunu tanımlayabilmek,
 • Etik ile ilgili yaklaşımları ve kuramları açıklayabilmek,
 • İnternette ve sosyal ağlarda uyulması gereken etik kuralları açıklayabilmek.

Gereksinimler

 • Temel düzeyde bilgisayar bilgisi
 • Etkin dinleme becerisi

Eğitim Tarih ve Saati:  20 EKİM 2019

Eğitim Süresi : 4 saat

Eğitim sonu verilecek belge :  Katılım Belgesi 

Eğitim Ücreti : 150TL 

Eğitim Yeri : Nişantaşı Yerleşkesi

Eğitim sonunda katılımcılara katılımcı belgesi verilecektir.


Banka Adı                    : TEB

Şube Adı                     : 37-Pendik E-5

Hesap Adı                   : T.C.GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Numarası          : 38388560

İban Numarası             : TR53  0003  2000  0000

Ön Kayıt Formu

Online Eğitim