LİDERLİK

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
15.03.2020
Süre
7 saat
Ücret
500 TL
Eğitim Yeri
Teşvikiye Mah. Hüsrev Gerede Cad. No:110 Şişli/İSTANBUL

EĞİTMENLER

Eğitimin Amacı

Her kademedeki yönetim birimlerinde çalışanların, hedeflerine çalışanları vasıtasıyla ulaşmalarının sağlamak, yönetim zincirinde ortaya çıkan zorlukların aşılması için etkin bir yönetim, eğitim ve uygulama ortamı yaratmak, iş sonuçlarını olumlu yönde etkilemek için gruba liderlik yapabilme yol ve yöntemlerini geliştirerek kurumsal gücün maksimum kullanımını sağlanmaktır.

Eğitimin Hedefleri:

Bu eğitim sonunda katılımcılar;
Yöneticiler, yöneticilik ve liderlik kavramlarına derinlemesine ve detaylı bir bakış açısı kazanacaklar,
Değişik liderlik modelleri, liderin sorumlulukları ve görevleri konularını kendilerine uyarlama fırsatı elde edecekler,
Liderlik becerilerini inceleyip, kendi profil - durum analizlerini çıkarma fırsatı elde edecekler,
Bu becerilerden, takım çalışmasını daha detaylı olarak inceleme olanağı bulacaklar,
Yöneticilikte etkileme becerilerinin önemi görecekler,
Çatışma sırasında alınması gereken önlemler ve konsensusa ulaşmayı öğrenecekler,
Performans değerlendirirken, görev tanımlarını, standartları ve yapabilirlikleri dikkate alacaklar,
Ekibin gelişimi için geribildirimi doğru verebilecekler,
Yöneticinin hedeflerini doğru ve iyi belirleyebilecekler,
Yöneticinin değişimini önce kendi içinde tanıması ve kabul etmesini sağlayacak,
Değişimi teorik olarak anlayıp çevresine kabul ettirebilmesini sağlayacaklardır.

Eğitim Kapsamı:

1. Lider Kimdir ve Neden Önemlidir?
2. Liderlik Yaklaşımları
3. Kişisel Özellikler Teorisi
4. Davranışsal Teoriler
5. Yönetici ile Lider Arasındaki Farklar
6. Liderlerin Belirleyici Özellikleri
Nelerdir?
7. Liderin Bireysel Performansının
Yükseltilmesi
8. Liderlik Niteliklerini Geliştirmek
9. Liderlik Davranışlarına Sahip Olmak
10. Başkalarına Liderlik Etmek
11. Davranış Geliştirme Süreci

12. İstenilen Davranışın Öğretilmesi
13. Liderin, Çalışanlarının Özgüvenini Artırması
14. Çalışma Hayatında Duygusal Zekadan Faydalanma
15. Risk Üstlenmek
16. Yetkinin Ve Sorumluluğun Devredilmesi
17. Liderlerin Yetki Devri Konusunda Risk Altına Girebilme Yetenekleri
19. Karar Vermenin Zor Tarafları
20. Liderin Kararlarının Gücü
21. Yönetim Planlaması Yapmak
22. Strateji Planlamak
23. Zamanı Etkili Kullanmak
24. Fikir Zenginleştirme
25. Sorumluluklar Yaratma
26. Etkileyici Kişisel Görüş Oluşturma
27. Ekibi Temsil Eden Kişisel Görüş Oluşturma
28. Görevlendirme Teknikleri
29. Ekip Çalışması Planlama
30. Aciliyet - Önem Yönetimi
31. Liderlik Stili Yaratma
32. Liderlik İmajı ve Beden Dilinin Etkin Kullanımı
33. İlk Etki
34. Kalıcı Etki
35. Takım Yönetiminde Katılımı Sağlama
36. Kişisel Çalışma İle Örnek Teşkil Etme
37. Profesyonel Çalışma Sistemleri Geliştirme
38. Profesyonel Takım Ruhu Yaratma
39. Profesyonel Takım Lideri Olma
40. Profesyonel Takımda Görevlerin Tanımlanması
41. Diyalektik Yönetim İlkelerinden Faydalanma
42. Her Çalışanı Farklı Bir Birey Olarak Görme
43. Yönetimde Yaratıcı Olma
44. Çalışan İletişimi İle İlgili İpuçları
45. Yönetim Süreci Aşamaları
46. Araştırma
47. Hazırlık
48. Toplantı
49. İtirazların Giderilmesi
50. Plan
51. Uygulama
52. İzleme
53. Denetim
54. Önlem
55. Liderlikte Teknik Bilgi - Beceri Havuzu Oluşturma
56. İş Alışkanlıklarının Yıkılması
57. Liderliğin Kalite Ve Müşteri Hizmetlerine Etkileri
58. Kişisel Gelişime Liderin Katkısı
59. Liderin Değerlendirici Rolü
60. Liderin Etkili Değerlendirmesinin Önemi
61. Etkili Değerlendirmenin Anahtar Prensipleri
62. Sorun Çözücü Lider
63. Biz: Ben’den Daha Güçlü Bir Duygu
64. Yaratmak
65. Lider: Sorun Çözdüren Adam
66. Liderin Katkısı: Birlikte Büyüme Etkisi
67. Liderin Görevi: Herkesin Kazanacağı
Çözümler Üretmek
69. Başarı Odaklılık
70. Motivasyon Nedir?
71. Motivasyon Yaklaşımları
72. Kuruluş Açısından Motivasyonun Önemi
73. Bireysel Açıdan Motivasyonun Önemi
74. Motivasyon Yönetimi Nedir?
75. Çalışanlar Nasıl Motive Edilebilir
76. Empatik Yönetim Tarzı Oluşturma
77. Lider: Sempatik Kişilik – Bir Dost Olma

Eğitim Yöntemi:
Liderlik tarzlarımıza yönelik ön test
İnteraktif bilgi paylaşım
Oyunlar ve değerlendirmeleri
Video sunumu üzerine tartışmalar
Kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları

Programın Süresi : 7 Saat ( 09:00-16:00 saatleri arasında)

Program Yeri :  NİŞANTAŞI Yerleşkeleri

Eğitim Tarihleri :15 Mart 2020

Program Bedeli :  500 TL 

Kayıt işlemleri : Aşağıda yer alan üniversitemiz hesabına eğitim bedelini yatırarak;  

                            Dekontu, TC Kimlik Numaranızı, Telefon Numaranızı elcin.celtikci@gedik.edu.tr elektronik posta adresine

                            gönderiniz. 

 

Hesap Bilgileri:

Banka Adı                    : TEB

Şube Adı                     : 37-Pendik E-5

Hesap Adı                   : T.C.GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Numarası         : 38388560

İban Numarası             : TR53  0003  2000  0000  0038  3885  60

 

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0531 305 32 05

ÖNEMLİ DUYURU: Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılımcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır. Önemle duyurulur.

Ön Kayıt Formu

Nişantaşı Yerleşkesi