Konkordato Komiserliği - Nişantaşı

Eğitim Gün & Saatleri : 24 - 25- 26 Kasım 2018 Pazar

Eğitim Süresi : Cumartesi - Pazar eğitim saat 10:00'da Pazartesi 17:00'de başlayacaktır.  

Eğitim Ücreti : 900 TL + KDV Ödemeleriniz peşin ya da en fazla 5 taksit şeklinde gerçekleşebilir (TEB-  BONUS) İstanbul Barosu üyelerine %10 indirim yapılacaktır.

Eğitim Yeri :İstanbul Gedik Üniversitesi Nişantaşı Yerleşkesi

Katılımcılara eğitim sonunda rektör onaylı "Sertifika" verilecektir.

Gelen talebe göre eğitim Kartal yerleşkemizde de yapılacaktır

Eğitimin Amacı:

Mali yönden zor durumdaki borçlular için 15.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren, İcra ve İflas Kanunu’nun yeni konkordato hükümlerinin uygulanmasına ilişkin hukuki ve mali bilgilerin katılımcıya aktarılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, konkordato başvurusu hazırlığından başlamak üzere, başvurunun yapılması ve hukuki sonuçları, sürecin işleyişi, konkordato komiserinin görev, yetki ve sorumlulukları konularında bilgiler paylaşılmaktadır. Konkordato başvurusuyla birlikte mahkemeye sunulması gereken konkordato ön projesine ve bağımsız denetim şirketleri tarafından hazırlanması öngörülen bu projeye ilişkin finansal analiz raporlarının hazırlanmasına yönelik mali ve hukuki konular da ele alınmaktadır. Eğitimcilerin konkordato ve iflasın ertelenmesi uygulamasında konkordato komiseri, bilirkişi ve kayyım olarak edindikleri deneyimler de katılımcılarla paylaşılmaktadır.  

Eğitimin Kapsamı

Adi Konkordato 

İflas sonrası konkordato 

Mal varlığının terki suretiyle konkordato 

Uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılma 

Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır

  • Türk vatandaşı olmak
  • Tam ehliyetli olmak
  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak
  • İflas etmemiş olmak
  • Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak
  • Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak
  • Kamu hizmetinden yasaklı olmamak
  • Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak
  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak
  • Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak

Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin HUKUKÇUve birinin de YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR olması tercih edilir.


Ön Bilgi ve Kayıt Formu

Nişantaşı Yerleşkesi