İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ - NİŞANTAŞI

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
13.07.2019
Süre
24 saat
Ücret
1000 TL
Eğitim Yeri
Teşvikiye Mah. Hüsrev Gerede Cad. No:110 Şişli/İSTANBUL

EĞİTMENLER

Eğitime gelirken laptop ve maus getirilmesi rica olunur

Eğitimin Amacı

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile görev alanı genişletilen iş mahkemelerinde görülen 4857 sayılı İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabi işçilerin tarafı oldukları uyuşmazlıklarda işçilik alacağının hesaplatılması için çoğunlukla bilirkişiye başvurulmaktadır. Bilirkişilerin mevzuatta belirtilen işçilik haklarının hesaplanmasına ilişkin genel esasları bilmeleri ve alacağın değişik sözleşme türlerine ve çalışma biçimlerine göre nasıl hesaplanması gerektiği hakkında yeterli uygulaması bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu amaçla, teorik eğitim yanında farazi olaylara dayalı olarak hesaplama modülleri kullanılarak bilirkişi adaylarına nitelikli hesaplama yapabilme yetisi kazandırılması programın başlıca hedefidir.

Eğitim İçeriği
 

1-İşçilik Alacaklarının Hesaplanmasına İlişkin Mevzuata Genel Bakış (TEORİK EĞİTİM)

2-Nitelikli Hesaplamalar Uygulamalı Eğitim 

a)4857 sayılı İş Kanunu Kapsamındaki Hesaplamalar 

 • Kıdem Tazminatı 
 • İhbar Tazminatı 
 • Kötüniyet Tazminatı 
 • Ayrımcılık Tazminatı 
 • Boşta Geçen Süre Ücreti 
 • İşe Başlatmama Tazminatı 
 • Yeni İş Arama İzin Ücreti 
 • Akit Yapma Yükümlülüğüne Aykırılık Tazminatı 
 • Fazla Çalışma Ücreti 
 • Genel Tatil Ücreti 
 • Hafta Tatili Ücreti 
 • İzin Ücreti 
 • Ücret nedir, hangi alacak kalemi hangi ücretten hesaplanır? 
 • Hizmet süresinin tespiti nasıl yapılır?
 • Kıdem  tazminatı nasıl hesaplanır? Hangi gelirler dahil edilir? Mahsup işlemi nasıl uygulanır?
 • İhbar tazminatı nasıl hesaplanır? Hak kazanma halleri nelerdir?
 • Fazla çalışmanın ispatı ve hesaplama yöntemleri nedir ? 
 • Genel tatil çalışmasının ispatı ve hesaplama yöntemleri nedir?
 • Yıllık izin alacağı nasıl hesaplanır?
 • İşe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre alacağı nasıl hesaplanır?
 • Birlikte sorumluluk halleri nedir?
 • Aktüerya hesaplaması nasıl yapılır?
 • Zamanaşımı definin işçilik tazminat ve alacaklarına etkisi nedir?
 • Hesaplamalarda EXCEL kullanımı nasıl yapılır?

Eğitim Baş. Ve Bit. Tarihi :  13-14-20 TEMMUZ 2019 (Hafta sonu)

Eğitim Gün & Saatleri : 10:00-18:00 

Eğitim Ücreti :  1.000 TL , İstanbul Barosu mensuplarına 750 TL  , üç taksit şeklinde ödeme yapılabilir.  (TEB-  BONUS)

Eğitim Yeri : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI YERLEŞKESİ

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

Eğitim tarihleri, salgın riskine paralel olaral değiştirilebilir.

Banka Adı                    : TEB

Şube Adı                     : 37-Pendik E-5

Hesap Adı                   :  İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Numarası          : 38388560

İban Numarası             : TR53  0003  2000  0000  0038  3885  60

Ön Kayıt Formu

Nişantaşı Yerleşkesi