Eğitmenlerimiz

Hızlı Okuma Güzel Konuşma - NİSANTAŞI

Hayatta başarılı olan ve çevresinde örnek olarak gösterilen pek çok kimsenin yaşamları mercek altına alındığında, öne çıkan değer; sosyal becerilerinin ve çevrelerinin çok daha geniş olduğudur.

Sosyal becerilerdeki başarılarının sırrını ise etkili bir iletişime borçlu olduklarını söylemek mümkündür. Kendini doğru ifade edebilmek ve inandığı değerleri doğru bir biçimde yansıtabilmek, inandıklarınızda size destek olabilecek çok daha fazla insanın varlığı anlamına gelir. Etkili bir iletişim için gereken becerilerin en önemli kısmını güzel konuşma sanatı olarak tanımlayabiliriz. Güzel ve etkili konuşabilmek için çok fazla okumak ve okuduğunu da büyük ölçüde anlamak ve özümsemek gerekir.

Hızlı okumak ise ufkumuzu genişletir. Bu eğitimle sadece hızlı okuma yetisi kazanılmaz. Aynı zamanda daha geniş görebilme, analiz yapabilme, aynı anda birden fazla işi yapabilme, gibi ek entelektüel özellikler de kazandırır. Hızlı okuma araştırma ve çalışmaları dünya da ilk olarak 1950’li yıllarda başlamıştır. Bu konuda Evelyn Wood ilk çalışmaları ve teknikleri geliştiren kişidir. Hızlı okuma çalışmaları ülkemizde 1980’li yıllarda başlamış ve Deniz harp Akademisi buna öncülük etmiştir. Mehmet Asal bu konuda Türkiye’de ilk eğitim alan gurupta yer alan ve bu sayede okuma hızını 3 kat arttırabilmiş bir kişidir.

Milyarder Bill Gates, “Bir süpergüç dileme hakkım olsa bunu daha hızlı okuma becerisi kazanmak için kullanırdım" der.

ABD’li iş adamı Warren Buffet ise; hayatının belki de 10 yılını yavaş okuyarak harcadığını iddia etmektedir.

Görme keskinliği, tecrübe, analiz ve hızlı okuma teknikleri sayesinde okuma hızı 10 kata kadar çıkabilir.

Güzel konuşma da geliştirilebilir bir yetenektir. Güzel konuşma sanatı, konuşmanın yalnızca sözlerden değil, aynı zamanda bedenen ve duygusal olarak da desteklenmesi, yetenekle birleştirilmesidir.  Hiçbirimiz doğuştan birer hatip olarak dünyaya gelmiyoruz. Etkili iletişim yaşamın hemen her anında bizim için yüksek derece öneme sahiptir. Ancak gerek güzel konuşma sanatı ve gerekse etkili iletişim becerileri sahibi olabilmek için yalnızca yeteneklere güvenmekle etkili iletişim kurmanın yolları bulunamaz. Bu nedenle etkili iletişim teknikleri alanında alınacak bir eğitim, etkili iletişim hakkında bilgi sahibi olmamızın yanında etkili beden dili ve iletişim konularında yapılacak pratiklerle var olan yeteneğimizin gelişmesini sağlayabilir.

Hızlı okumak da aynen güzel konuşma gibi geliştirilebilir bir yetenektir. Çoğu insan belli bir standartta okuma yapabilir. Sadece çok kitap okuyanlar ya da doğuştan yetenekli olanlar daha hızlı okuyabilirler. Fakat gerçek olan şudur ki eğitimle, çok zeki ya da yetenekli insanlardan çok daha hızlı okuyabiliriz. Çünkü hızlı okuma, eğitim ile kazanılabilen bir yetenektir.

Hızlı okumak, aynı zamanda hızlı anlamak demektir. Hızlı okuyan bireyler okuduklarının en az %68’ini anlarlar. Bu rakam hızlı okuma çalışması yapmamış, hızlı okuma eğitimi almamış kişilerde daha da düşüktür.(% 35) Öyleyse hızlı okumayla anlama arasında bir doğru orantı vardır. Yani hızlı okuma anlama teknikleri öğrenildikçe anlama oranı da artacaktır.

İnsanlar dakikada 200 kelimenin altında okuma hızına sahiptir. Bu rakam ortalama bir rakamdır. Bu Avrupa, Japonya ve Amerika’da bir miktar daha yüksektir. Ancak dünyanın geri kalanında, okuma hızı yaklaşık olarak aynıdır. Daha hızlı okumak için hızlı okuma tekniklerini tam olarak uyguladığımızda okuma hızımızda gözle görülür bir artış yakalayabiliriz. Ülkemizde okuma hızı ortalaması dakikada 160 ila 220 kelime arası olarak değişmektedir.

Okuma yapmanın temel amacı öğrenmektir. Bir roman bile okusak, okuduklarımızın bize bir şeyler katmasını umarız. Okuduğumuz cümlelerin kuruluşları, hoş betimlemeler bile aslında öğrenmek, hissetmek istediğimiz şeylerdir. Tek başına hızlı okuma, anlama olmadığı takdirde mermisi olmayan silaha benzer. Zaten anlamadan okumak tamamen anlamsızdır. Bu hiç İtalyanca bilmeyen birinin İtalyanca yazılmış kitabı okumasından farksızdır. Yani hedeflediğimiz şeye ulaşamayız. O yüzden birincil önceliğimiz anlayarak okuma olmalıdır.

Dünya hızla gelişmekte, sosyal medya, haberleşme yoğunlaşmakta her gün yüzlerce yeni kitap piyasaya girmektedir. Gündem, haberler, bilgilere yetişmek çok zorlaşmıştır. Hayat akıp giderken ona uzaktan bakmak yerine onu ellerimizin arasına alabilir, ona ayak uydurabiliriz. Bunun için de hızlı okumak şarttır. Çünkü hızlı okumak zamandan tasarruf ettirir. Daha hızlı öğreniriz. Kendimizi daha iyi ve daha hızlı geliştiririz. Süreçler akıp giderken biz arasında kaybolmayız.

Hızlı Okuma Eğitimi ile sadece hızlı okuma yetisi kazanılmaz. Aynı zamanda daha geniş görebilme, analiz yapabilme, aynı anda birden fazla işi yapabilme, gibi ek entelektüel özellikler de kazandırır. Bu yüzden hızlı okuma,

 • Kariyer yapmamıza yardımcı olur
 • Sınavlara daha az çalışmamıza olanak sağlar
 • Başarılı bir kişisel gelişlim inşa etmemize katkı sağlar
 • Az zamanda çok öğrenmemiz gereken sınavlarda yüksek başarı elde ederiz.
 • Daha çok kitap okuyabiliriz.
 • Daha çok kelime daha çok insan daha çok olay daha çok kavram öğrenebiliriz.
 • Sevdiğimiz yazarların eserlerini çok daha kısa sürede okuyabiliriz.
 • Okumakla ilgili bir işimiz varsa mesaimizi yarı yarıya indirebiliriz.
 • Rapor, makale, editörlük vb işlerde hızlı okuma tekniği bilmek, iş potansiyelimizi 3 katına kadar çıkaracaktır.
 • Hızlı okuma teknikleri, yabancı dil eğitiminde de bize katkı sağlayacaktır.

Hızlı okumak yetenekten ziyade çalışma gerektirir. Çok kötü okusak bile böyle bir yeteneğimiz olmadığına emin olsak bile yeterli çalışma ve hızlı okuma eğitimi sayesinde son derece hızlı okuyabiliriz.

 • Hızlı okumak için çok okumak yeterli değildir, uzmanlardan eğitim alınmalıdır. Hızlı okuma kitapları bir miktar hızlanmaya neden olur ama yeterli değildir.
 • Okuma yazması olan herkes hızlı okuyabilir.
 • Hızlı okumanın elbette püf noktaları var. Ancak hızlı okuma çok yönlü bir çalışma gerektirir. O yüzden sebat etmek, disiplinli olmak ve eğitmenin verdiği ödevleri yerine getirmek gerekir. Hızlı okuma amacınızı belirlemeniz ve o amaca ulaşmak için çaba göstermeniz en önemli kuraldır.

Okuma ve öğrenmenin yaşı yoktur. Bilginin ve zamanın her geçen gün değerini arttırdığı çağımızda Anlayarak Hızlı Okuma, yaşamınızda bize büyük değerler katacaktır.

Vermeyi planladığımız eğitimleri öğrencilerin yaş ve ilgi alanlarına yönelik sınıflandırırsak.

 • Üniversite Öğrencileri, ALES Hazırlık Öğrencileri, YÖKS Hazırlık Öğrencileri, Lise Sınavları Hazırlık Öğrencileri
 • Öğretmenler,
 • Psikolojik Danışmanlar,
 • YGS, LYS, KPSS, ALES vb. sınavlara girecek öğrenciler,
 • Şirket Çalışanları,
 • İnsan Kaynakları Alanında Çalışanlar,
 • Çocuğunun Eğitim Hayatını Desteklemek İsteyen Anne ve Babalar şeklinde belirtebiliriz.

Kısacası Anlayarak Hızlı Okuma eğitiminden bütün yaş ve ilgi kategorileri olarak sayabiliriz.

Güzel Konuşma;

Konuşmak yalnızca düz bir iletişim aracı değildir. Kişinin tüm duygularının yanı sıra düşüncelerini de çevresine ulaştırabildiği en etkin yoldur.”
Öyle insanlar vardır ki; onlar konuştukları zaman soluduğunuz havanın bile onların sayesinde olduğunu zannedersiniz. Yani; konuşmaları öylesine etkilidir ki, bulundukları her ortamda, kısa bir sürede insanları etraflarında halka yapmayı başarırlar ve çevreleri üzerinde kıskanılacak bir etkileri vardır.

Amaçladığımız Programın İçeriği

 • Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi
 • Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi
 • Doğru Sesletimin önemi
 • Ünlülerin Doğru Çıkarılış Biçimleri ve <ğ> ile Kullanımı
 • Ünsüzlerin Doğru Sesletimi
 • Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar
 • Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma (İstanbul Ağzı) Kuralları
 • Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma
 • Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması
 • Süre, Tonlama, Ezgi, Vurgu, Ulama, Kavşak, Durak vb. Kurallar
 • Hitabet
 • Doğaçlama
 • Beden Dilinin Etkili Kullanımını göstermek ve anlatmaktır.

Ülkemizde hem hızlı okumayı hem de güzel konuşmayı bir arada yoğunlaştırılmış bir paket içinde veren hiçbir program yoktur. Burada amacımız, aslında birbirinden ayrılmaz olan bu iki yeteneği nasıl geliştirebilecekleri konusunda, öğrenci, öğretmen ve yöneticilere, işin püf noktalarını ve çalışma esaslarını öğretmek ve onlara bir metot vermektir.


Ön Bilgi ve Kayıt Formu

Nişantaşı Yerleşkesi