Eğiticinin Eğitimi

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
19.01.2019
Süre
45 saat
Ücret
1250 TL
Eğitim Yeri
Teşvikiye Mah. Hüsrev Gerede Cad. No:110 Şişli/İSTANBUL

EĞİTMENLER

Eğiticinin Eğitimi

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi:     

Eğitim ve öğrenme yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Başta örgün eğitim kurumları olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarının en önemli amacı nitelikli insan yetiştirmektir. Devlet kurumları ve özel şirketler çalışan istihdam ederken iyi eğitim almış, alanında uzman ve nitelikli insanları tercih etmektedirler. Hiç şüphesiz ki toplumun beklentilerine cevap verebilecek eğitimli ve nitelikli insanlar uygun eğitim ortamlarında ve uzman eğiticilerin rehberliğinde yetişmektedir.

Bu eğitim programı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında, Yükseköğretim kurumlarına bağlı üniversitelerde ve özel şirketlerde eğitici olarak görev almak isteyenlere bilgi, beceri ve tutum kazandırarak eğitim alanında temel formasyon becerileri edinmelerini hedeflemektedir.

 Eğitimin İçeriği:

 1. BÖLÜM - (1. Gün ) Konu İçerikleri
 • Eğitici eğitiminin amacı nedir?
 • Eğitim, öğrenme ve öğretim kavramları
 • Pedagoji ve Andragoji eğitiminin temel özellikleri
 • Eğitimi planlama
 • Sunum hazırlama teknikleri
 • Eğitim materyalleri hazırlama
 • Yetişkinlerde öğrenme
 • Eğiticinin sahip olması gereken temel yeterlilikler
 • Katılımcıları derse motive etme
 • Eğitim ortamında iletişim becerileri
 • Eğitimde fiziki ve sosyal ortamlar
 • Öğrenme teorileri
 • Öğretim yöntem ve teknikleri
 • yüzyil öğretmen becerileri
 • Öğrenme stilleri

2.BÖLÜM ( 2.Gün ) Konu İçerikleri

 • Öğrenmeyi öğrenme
 • Eğitimde zaman yönetimi
 • Eğitimde sınıf yönetimi stratejileri
 • Eğitimde teknoloji kullanımı
 • Olumsuz tutum ve davranışlarla başa çıkabilme becerisi
 • Derse aktif katılımı sağlama
 • Etkili konuşma
 • Kürsüyü kullanma ve beden dili
 • Eğitim ortamında problem ve çatışma çözme
 • Grup çalışması ve etkinlik planlama
 • Eğitim süreçlerini ölçme ve değerlendirme
 • Uygulama: Katılımcıların hazırladığı örnek ders sunumlarının analizi

Kontenjan: Kontenjan sınırlıdır.

Eğitime Kimler Katılabilir:

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan veya görev yapmayı düşünen eğiticiler

Özel eğitim kurumlarında çalışan veya çalışmayı düşünen eğitimci adayları

Halk Eğitimi Merkezi kurslarında eğitim veren usta öğreticiler ve öğretmenler

İş güvenliği uzmanı yetiştiren eğitim kurumlarında görev yapmak isteyen uzmanlar

Şirketlerde eğitim veren uzman ve yöneticiler

Üniversitelerde görevli akademik personel veya görev almak isteyen kişiler

Öğretmenler ve eğitim yöneticileri

Etkili eğitim ve sunum yapma konusunda kendisini geliştirmek isteyenler

Eğitim Gün & Saatleri : 19 -20 Ocak 2019 CUMARTESİ - PAZAR

Eğitim Süresi : 10:00-18:00 

Eğitim Ücreti : 1.250 TL  Ödemeleriniz peşin ya da en fazla 7 taksit şeklinde gerçekleşebilir (TEB-  BONUS) 

Eğitim Yeri :İstanbul Gedik Üniversitesi Nişantaşı Yerleşkesi

Eğitim sonunda İ. Gedik Üniversitesi Rektör onaylı Sertifika verilecektir

45 Saatlik eğitimin 27 saati online eğitim şeklinde gerçekleşecektir.

 

Ön Kayıt Formu

Nişantaşı Yerleşkesi