Eğitmenlerimiz

Yaratıcı Drama - KARTAL

EĞİTİMİN KAPSAMI VE HEDEFİ: Öğrenme, eğitim etkinlikleri içindeki en önemli kavramdır. Bütün eğitimciler en etkili ve kalıcı öğrenme sürecinin ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ olduğu konusunda tartışmasız birleşmektedirler. Drama, ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ bakımından en etkili yöntemlerden biridir. Genel olarak konuyla ilgili olan eğitimci /sanatçı /uygulayıcıların birleştiği ve en basit anlatımla drama; bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir. Drama ile  birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte de yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Böylece birey duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

  • Dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir.
  • Soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olup, yorumlayıp, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini sağlar.
  • Hayal gücünü geliştirip, zenginleştirir. Ayrıca yaratıcılığı artırır.
  • Estetik duygusunun ve bilincinin gelişmesine katkıda bulunur.
  • Olaylara ve hayata eleştirel bir gözle bakmayı, yorumlamayı, olay, olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği oluşup, kendisine sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırıcı olmaya yönelir.
  • Problem çözme yeteneği gelişir ve kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanır.
  • Grup çalışması olduğundan işbirliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur, katılımcının sosyal gelişimini hızlandırır.
  • Duygusal gelişimini olumlu yönde etkiler ve gelişmesine katkıda bulunup, günlük sıkıntılardan kurtulup deşarj olmasını sağlar.
  • Empati kurma becerisi gelişir ve çevresindeki diğer bireyleri ve olayları anlaması kolaylaşır.

 

Eğitim Baş. Ve Bit. Tarihi :21 Şubat 2019 

Eğitim Süresi :17:00 - 18:30 

Eğitim Ücreti : Üniversite personeline ücretsiz olup kontenjan 8 kişiliktir. (TEB-  BONUS)

Eğitim Yeri : Kartal Yerleşkesi


Ön Bilgi ve Kayıt Formu

Kartal Yerleşkesi