Eğitmenlerimiz

Deniz Taşımacılığında Karşılaşılan Sorunlar-NİSANTASİ

DENİZ TAŞIMACILIĞINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

TAŞIYAN-TAŞITAN-GEMİ ACENTELERİ VE BROKERLARIN UYGULAMADA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

EĞİTİM İÇERİĞİ

1-EKSİK FAZLA VEYA HASARLI ÇIKAN KARGOLARLA İLGİLİ SORUNLAR

 • Dökme Yüklerde
 • Diğer Kargolarda
 • Fire ile İlgili Kargolarda
 • Konişmentolar, üzerine konulam şerhler ve garanti mektupları
 • Donatan, Yük Alıcıları, Sigorta Şirketleri Ve Gümrük Müdürlüğü Ile Ilgili Sorunların Çözülmesi Hususunda Bilgilendirme

2-TAŞIMA ESNASINDA MEYDANA GELEN OLAYLARLA İLGİLİ OLARAK DÜZENLENMESİ GEREKEN YASAL BELGELER

 • Deniz Raporu (TTK 1098)
 • Gerektiğinde Deniz Raporuna Eklenmesi Istenilen Belgeler (Jurnal,kaptanın tanzim edeceği deniz raporu,personel listesi)
 • Türk Bayraklı Gemilerde Deniz Raporunun Mahkemeden Alınması

3- ACENTELERLE İLGİLİ SORUNLAR

 • Konişmentolarla İlgili Acentelerin Vereceği Ordino
 • Armatör Acenteleri ve Sorumlulukları
 • Kiracı Acenteleri ve Sorumlulukları (Uygulamada çok sık karşılaşılan sorunlar)
 • Acenteye Karşı Açılabilecek ve Açılamayacak Davalar

4- BROKERLERLE İLGİLİ SORUNLAR (TBK 40)

 • Brokerlere Karşı Dava Açılamaması
 • Alt Taşıyan gibi Hareket Etmeleri Halinde Brokerlere Dava Açılabilmesi İmkanı

5- KONTEYNER TAŞIMACILIĞINDA MEYDANA GELEN SORUNLAR

 • Konteyner Taşımacılığında Forwarderlık Yapanların Konişmento Tanzim Etmeleri Halinde Nasıl Sorumlu Olabilecekleri
 • Konteynerlar İçinde Taşinan Yüklerin Durumuyla İlgili Konişmentoya Konulan Şerhler

6- MÜŞTEREK AVARYA İLE İLGİLİ SORUNLAR

 • Yüklü Geminin Taşıma Esnasında Vuku Bulan Bir Olay Nedeniyle Gemi Ve Yükün Selameti Için Yaptığı Masraflar, Bu Masrafların Paylaşılması Ve Daha Sonra Yaşanan İhtilaflar
 • Dispeççi Tayini
 • Dispeç Raporunun Tanziminden Sonra Ortaya Çıkan Sorunlar (Rapora Karşı Itiraz Olduğunda Açılacak Dispeç Raporunun Tasdiki Davası ve Mahkeme Kararının Uygulanması ile İlgili Sorunlar)
 • Armatörün Yasal Hakları
 • Yük Sahiplerinin Yasal Hakları
 • Müşterek Avarya Garantisi ile İlgili Average Garanti, Average Bond ve Cash Deposit ile İlgili Yaşanan Sorunlar

7- KURTARMA

 • Kurtarmayla İlgili Türkiye’de Tekel Hakkı Olan Kurum (Kıyı Emniyeti)
 • Özel Kurtarma Hakkı Kazanan Kurumlar
 • Kurtarma Sözleşmesi (Uygulamada Kullanılan No-Cure/No-Pay Şeklindeki Sözleşmeler)
 • İhtilaf Halinde Hangi Mahkemenin Yetkili Olacağı ( TTK 1300. Maddesinde Sözleşme Yapmaya Yetkili Kaptanların Yetkili Hakem veya Mahkemeyi Tayini Hususundaki Konumları)
 • Ücretin Tayini

8- GEMİ ALIM-SATIMLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Türk Bayraklı Gemilerin Alım Satımlarında Sorunlar
 • Yabancı Bayraklı Gemilerin Alım Satımlarındaki Sorunlar
 • Uygulanacak Prosedür
 • Yurtdışında Konsolosluklardan Bayrak Şahadetnamesi Alınmasında Dikkate Alınacak Belgeler
 • Bankalarda Closing Esnasında Yaşanan Sorunlar
 • Gemi Alım Sözleşmesi (M.O.A)

 9- PETROL TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR

 • Ham Petrol Taşımacılığında Yaşanan Sorunlar
 • Rafine Edilmiş Petrol Taşımacılığında Yaşanan Sorunlar

 

Eğitim Baş. Ve Bit. Tarihi : 14 Nisan - 15 Nisan 2018

Eğitim Gün & Saatleri : Cumartesi-Pazar, (13.00-17.00)

Eğitim Süresi : 8 saat 

Eğitim Ücreti : Eğitim tamamlandı

Eğitim Yeri : Nişantaşı Yerleşkesi


Ön Bilgi ve Kayıt Formu

Nişantaşı Yerleşkesi