Bilirkişilik Temel Eğitimi- NİŞANTAŞI

Bilirkişi: çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan ve böylece ihtilaflarda uzmanlık konusuna göre adaletin gerçekleşmesine yardımcı olan kişilere bilirkişi deniyor. 

İstanbul Gedik Üniversitesi SEM (İGÜNSEM), Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından Bilirkişilik Temel Eğitimini verebilecek eğitim kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.

Yönetmelik kapsamında Bilirkişilik “Temel Bilir Kişilik Eğitimi” almayan kişiler Bilirkişilik başvurusunda bulunamazlar.

Temel Eğitim, on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere yirmi dört ders saatinden oluşur.

Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

Uygulama eğitimi; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, “BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ” 03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre; Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder. 

Eğitim Baş. Ve Bit. Tarihi : 05-06-12-13 Ekim 2019

Eğitim Gün & Saatleri : Hafta Sonu ,10:00-16:00

Eğitim Süresi : 24 saat

Eğitim Ücreti : 1000 TL  

Eğitim Yeri : Nişantaşı Yerleşkesi

Eğitim sonunda katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.


Banka Adı                   : TEB

Şube Adı                     : 37-Pendik E-5

Hesap Adı                   : T.C.GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Numarası         : 38388560

İban Numarası             : TR53  0003  2000  0000  0038  3885  60

 


Ön Bilgi ve Kayıt Formu

Nişantaşı Yerleşkesi