Bilirkişilik Temel Eğitimi-KARTAL

 

Bilirkişi: Çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan ve böylece ihtilaflarda uzmanlık konusuna göre adaletin gerçekleşmesine yardımcı olan kişilere bilirkişi deniyor. 

İstanbul Gedik Üniversitesi SEM (İGÜNSEM), Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından Bilirkişilik Temel Eğitimini verebilecek eğitim kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.

Yönetmelik kapsamında Bilirkişilik “Temel Bilir Kişilik Eğitimi” almayan kişiler Bilirkişilik başvurusunda bulunamazlar.

Temel Eğitim, on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere yirmi dört ders saatinden oluşur.

Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

Uygulama eğitimi; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

Genel Esaslar

Temel eğitime katılmak zorunludur. Katılımcıların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine (2 ders saati) devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. Bu kurala uymayan katılımcılara ücret iadesi yapılmayacak ve katılım belgesi verilemeyecektir.

Önemli Açıklama Eğitime kaydın tamamlanabilmesi için eğitim ücretinin, eğitim başlama tarihine kadar yatırılarak kayıt kesinleştirilmelidir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, “BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ” 03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre; Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder. 

Eğitim Baş. Ve Bit. Tarihi ile Saatleri : HAFTA İÇİ GRUBU; 23-24-25 Ekim 2019 Hafta içi  16:00-21:00, Hafta sonu 26 Ekim 2019 10:00-16:00 saatleri                                                                                                         arasında

                                                                HAFTA SONU GRUBU;19-20-26-27 Ekim 2019 (iki hafta sonu, 4 eğitim günü)      

                                                                                                        SABAH GRUBU SAATİ 09:00-14:00   saatleri arasında,

                                                                                                         ÖĞLEDEN SONRA GRUBU SAATİ: 14:00-19:00 saatleri arasında

 

Eğitim Süresi : 24 saat

Eğitim Ücreti : 1.000 TL 

Eğitim Yeri : Kartal Yerleşkesi

Eğitim sonunda katılımcılara katılımcı belgesi verilecektir.

 

Banka Adı                    : TEB

Şube Adı                     : 37-Pendik E-5

Hesap Adı                   : T.C.GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Numarası          : 38388560

İban Numarası             : TR53  0003  2000  0000  0038  3885  60

 


Ön Bilgi ve Kayıt Formu

Kartal Yerleşkesi