Eğitmenlerimiz

Personel Maliyetlerini Azaltan Yasal Teşvikler - NİŞANTAŞI

EĞİTİMİN AMACI: İstihdam maliyetleri şirketlerin maliyet bileşenleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Yasal düzenlemelerde var olan fakat şirketlerin çeşitli nedenlerle bilgi sahibi olamadıkları için yararlanamadıkları çok sayıda yasal düzenleme mevcuttur. Eğitimin amacı bu düzenlemeler konusunda ilgililerin bilgilendirilmesi ve zaman kaybetmeden bu fırsatları değerlendirebilmeleri konusunda seçenekleri ortaya koymaktır..

İÇERİK

 • 193 sayılı gelir vergisi kanunu’nun ücret ile ilgili maddeleri
 • Ücretin tanımı,
 • Ücret sayılan ödemeler,
 • Gelir vergisinden istisna edilen ücretler,
 • Gelir vergisinden istisna edilen gider karşılıkları,
 • Gelir vergisinden istisna edilen tazminat ve yardımlar,
 • Sakatlık indirimi,
 • Asgari geçim indirimi,
 • Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda yapılan düzenlemeler
 • Prime esas ücretler,
 • Primden istisna ücretler,
 • İş kanununda yapılan düzenlemeler
 • İşverenlere sağlanan sigorta primi desteği,
 • Prim desteğinden yaralanacak işler,
 • İşsizlik sigortası kanununda yapılan düzenlemeler
 • İşverenlere sağlanan sigorta primi desteği,
 • Prim desteğinden yaralanacak işler,
 • Yatırımların ve istihdamın teşviki hakkında kanun
 • İşverenlere sağlanan gelir vergisi stopajı ve sigorta primi desteği,
 • Prim desteğinden yaralanacak işler,
 • Prim desteğinden yaralanamayacak işler,
 • Prim desteğinden yaralanacak iller,
 • Kültür yatırımlarını ve girişimlerini teşvik kanununda yer alan vergisel teşvikler
 • İşverenlere sağlanan gelir vergisi stopajı ve sigorta primi desteği,
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanununda yer alan vergisel teşvikler
 • İşverenlere sağlanan gelir vergisi stopajı ve sigorta primi desteği,
 • Serbest bölgeler kanununda yer alan vergisel teşvikler
 • İşverenlere sağlanan gelir vergisi stopajı desteği,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri kanununda yer alan vergisel teşvikler
 • İşverenlere sağlanan gelir vergisi stopajı desteği,
 • Vergi desteğinden yaralanacak işler,
 • Küçük ve orta ölçekli sanayi geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı kurulması hakkında kanun (kosgep)
 • Nitelikli eleman temini için desteği,
 • 2009/15199 sayılı yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar
 • İşverenlere sağlanan sigorta primi desteği,

HEDEF KİTLE         : Şirketlerin insan kaynakları, personel ve muhasebe bölümlerinde çalışan ilgili personeller

Eğitim Baş. Ve Bit. Tarihi :   21 TEMMUZ  2018

Eğitim Gün & Saatleri : Cumartesi (10.00-18.00)

Eğitim Süresi : 8 saat

Eğitim Ücreti : 200 TL  - Ödemeleriniz peşin ya da en fazla 5 taksit şeklinde gerçekleşebilir (TEB- GARANTİ - FİNANSBANK- BONUS)

Eğitim Yeri : Nişantaşı Yerleşkesi

Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir


Ön Bilgi ve Kayıt Formu

Nişantaşı Yerleşkesi