TİCARET MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN NİTELİKLİ HESAPLAMALAR EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
09.01.2021
Süre
24 saat
Ücret
1200 TL
Eğitim Yeri
Online Eğitim

EĞİTMENLER

Programın Amacı:

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı 09 Mart 2018 tarihinde 2'nci dönem bilirkişilik başvurularına ilişkin duyuru yaparak, 2018 yılı 2'nci dönem bilirkişilik başvuru takvimi ile başvuru usul ve esasları hakkında duyuru Ek-2’de, ( 65 ) kod numaralı Nitelikli Hesaplamalar isimli Bilirkişilik Temel Uzmanlık Alanı oluşturmuştur.

Duyuru Ek-1’de ( 65 ) kod numaralı Temel Uzmanlık bölümünde 16 adet bilirkişilik alt uzmanlık alanı oluşturularak nitelikli hesaplamalar alanında bilirkişilik yapabilmek için en az 24 saatlik alt uzmanlık eğitimi almak koşulu getirilmiştir. Bu alanlardan birisi de, Ticaret  Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar’dır. Söz konusu eğitimi alanlar diğer koşulları da tamamlamak kaydı ile bilirkişiliğe başvurabilecek ve Bölge Kurulu’nca bilirkişiliğe kabul edilmesi durumunda ticaret mevzuatından kaynaklanan nitelikli hesaplamalar alt uzmanlık alanında bilirkişilik yapabileceklerdir.

Eğitime Kimlerin Katılabileceği:

Nitelikli Hesaplamalar alanında aranan nitelikler için “ - Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak ve başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmak” şeklinde açıklanmıştır.

Eğitimin Kapsamı:


1'NCİ GÜN:

TİCARET HUKUKU TEORİK EĞİTİM

Ticari işletme (Merkez-Şube, Devir)

Ticari İşletme Rehni

Ticari hükümler

Ticari örf ve âdet

Adi iş / Ticari iş /Tüketici işlemleri

Ticari işlerde faiz

Teselsül karinesi

Zamanaşımı

Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri

Tacir

Tacir olmanın hüküm ve sonuçları

Ticaret Sicili

Ticaret Unvanı ve İşletme Adı

Haksız Rekabet ve Hukuki Sonuçları

Sınai Mülkiyet Hakları (Marka, Patent, Faydalı Model)

Ticari Defterler

Cari Hesap

Tacir Yardımcıları (Ticari Temsilci, Ticari Vekil, Pazarlamacı, Acente, Komisyoncu, Simsar)

Ticaret Şirketleri

Kollektif Şirket

Komandit Şirket

Anonim Şirket

Limited Şirket

2'NCİ GÜN:


Kıymetli Evrak Tanımı ve Türleri

Emre Yazılı Senetler

Nama Yazılı Senetler

Hamile Yazılı Senetler

Kıymetli Evrakın İptali

Kambiyo Senetleri

Poliçe

Bono

Çek

Taşıma İşleri

Eşya Taşıma

Yolcu Taşıma


3'ÜNCÜ GÜN:

BİLİRKİŞİLİK HESAPLAMA UYGULAMA EĞİTİMİ
Ticari Davalarda Bilirkişilik

Bilirkişinin Görevlendirilmesi

Bilirkişilerin Kurul Oluşturacak Şekilde Çalışmaları

Bilirkişi Ücreti ve Avans

İhtiyatî Haciz – Bilirkişi

Araştırma ve İnceleme

Bilirkişi Raporuna İtiraz

Hukuki Statü ve Sorumluluk

Bilirkişi Rapor Örnekleri


Eğitim Yeri: Online Eğitim

Eğitim Tarihi:09-10-16-17 Ocak 2021

Programın Süresi:  24 saat.( Dört eğitim günü,  Cumantesi ve Pazar saat 10.00-16:00)

Program Bedeli : 1.200 TL 

Katılımcılara 22 saat  devam koşulunu sağlamaları şartıyla “ Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası ” verilecektir.

 

Kayıt işlemleri : Kesin kayıt işlemlerini, eğitim ücretini, sayfamız üzerinden sanal pos ile ödeme yapmak suretiyle veya aşağıda  yer alan hesaba eğitim ücretini yatırmak suretiyle gerçekleştirilebilirsiniz.

 

Hesap Bilgileri:

Banka Adı                    : TEB

Şube Adı                     : 37-Pendik E-5

Hesap Adı                   : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Numarası         : 38388560

İban Numarası             : TR53  0003  2000  0000  0038  3885  60

 

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0531 305 32 05

ÖNEMLİ DUYURU: Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılımcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır. Önemle duyurulur.

 

Ön Kayıt Formu

Online Eğitim