TEMEL VE İLERİ EKONOMETRİK UYGULAMALAR EĞİTİMİ

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
31.01.2022
Süre
20 saat
Ücret
800 TL
Eğitim Yeri
Online Eğitim

EĞİTMENLER

KONTENJAN SINIRLIDIR.

Zaman Serileri ve Panel Veri Analizi Eğitim İçeriği

Birinci Modül:

 1. Otoregresif Modeller, Hareketli Ortalama Modelleri ve Otoregresif Hareketli Ortalama Modelleri Özellikleri ve Tahmini
 2. Durağanlık, Temel Birim Kök Testleri: Dickey-Fuller (DF), Augmented Dickey Fuller (ADF), Phillips-Perron, KPSS birim kök testleri
 3. Eşbütünleşme Kavramı: Engle Granger Eşbütünleşme Testi, Johansen Eşbütünleşme Testi,  Hata Düzeltme Modeli
 4. Nedensellik Kavramı: Granger Nedensellik Testi
 5. Vektör Otoregresif Modeller, Etki Tepki Analizi ve Varyans Ayrıştırması
 6. Birinci Kuşak Panel Birim Kök Testleri: LLC, IPS, MW, Choi ve Hadri
 7. Birinci Kuşak Panel Eşbütünleşme Testleri: Panel Kao, Pedroni

İkinci Modül:

 1. Yapısal Değişim ve Birim Kök Testleri Üzerinde Etkisi
 2. Yapısal Değişimi Dikkate Alan Birim Kök Testleri: Perron (1989), Zivot ve Andrews (1992), Lumsdaine-Papell (1995)
 3. Yapısal Değişimi Dikkate Alan Eşbütünleşme Testleri: Gregory-Hansen (1995), Hatemi-J (2008), Maki (2012)
 4. Toda-Yamamoto Nedensellik Testi, Dolado – Lütkoph Nedensellik Testi
 5. Saklı Eşbütünleşme Testi
 6. Hacker-Hatemi Asimetrik Nedensellik Testi
 7. Kırılmaya İzin Veren Panel LM Birim Kök Testi
 8. Panel Saklı Eşbütünleşme Testi
 9. Dumitrescu-Hurlin Panel Nedensellik Testi

Üçüncü Modül:

 1. Fourier Fonksiyonu ve Birim Kök Testleri ile Kullanımı
 2. Fourier ADF Birim Kök Testi, Kesirli Frekanslı Fourier ADF Birim Kök Testi, Fourier KPSS Durağanlık Testi
 3. Kantil Birim Kök Testi, Fourier  Kantil Birim Kök Testi
 4. Fourier Shin Eşbütünleşme Testi, Fourier ADL Eşbütünleşme Testi, Fourier ARDL Eşbütünleşme Testi,
 5. Fourier Nedensellik Testi, Fourier Toda-Yamamoto Nedensellik Testi, Kantil Nedensellik Testi, Kesirli Frekanslı Fourier Nedensellik Testi,
 6. Yatay Kesitsel Bağımlılık Testleri
 7. Panel CIPS Birim Kök Testi, Panel Ani ve Yumuşak Kırılmalı Fourier Birim Kök Testi
 8. Westerlund Panel Eşbütünleşme Testi
 9. Panel Fourier Toda-Yamamoto Nedensellik Testi, Zamanla Değişen Simetrik/Asimetrik Panel Nedensellik Testleri

 

Kullanılacak Programlar: Eviews ve Gauss

Eğitmen : Prof.Dr.Veli Yılancı

Eğitim Yeri: Online

Eğitim Yeri ve Saati : 31 Ocak 2022- 13 Şubat 2022 arasında hafta içi  16:00-18:00 saatleri arası.

Eğitim Süresi : 20 saat

Eğitim Ücreti : Eğitim ücreti  kdv dahil 800 TL  (Öğrenci ve öğretim elemanlarına %20 indirim yapıalcaktır.)

Eğitim Sonunda Verilen Belgeler : Eğitim Sonunda Katılımcılara Sertifika verilecektir.

Hesap Bilgileri:

Banka Adı                    : TEB

Şube Adı                     : 37-Pendik E-5

Hesap Adı                   : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Numarası         : 38388560

İban Numarası             : TR53  0003  2000  0000  0038  3885  60

Bilgi : 531 305 32 05 

ÖNEMLİ DUYURU:

1. Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılımcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır.

2. Üniversite eğitimleri başka bir tarihe erteleyebilme ve iptal edebilme hakkına sahiptir. Önemle duyurulur.

Ön Kayıt Formu

Online Eğitim