Siyaset Akademisi - NİŞANTAŞI

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) ve İ.Gedik Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilecek olan Siyaset Okulu sertifika programı 10 hafta boyunca cumartesi günleri düzenlenecektir. Programın amacı; karar alma mekanizmalarına katılımda toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısına sahip kadın siyasetçi sayısını arttırmaya katkıda bulunmaktır. Katılımcıların sertifika almaya hak kazanmaları için programa %80 katılım göstermeleri gerekmektedir. 

Program dili Türkçe’dir. Her oturum soru-cevap kısmıyla son bulur.

Program Amacı:

Siyaset Okulu’nın amacı karar alma mekanizmalarına katılımda toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısına sahip kadın siyasetçi sayısını arttırmaya katkıda bulunmaktır.

Programın Özel Hedefleri:

  1. Siyasi görüş farklılıklarına rağmen katılımcıları “kadın paydasında” buluşturabilmek.
  2. Genel ve yerel seçimlerde, yönetimlerde temsil edilen kadın oranını arttırmak.
  3. Siyasette aktif ve değişik siyasi partilerden bir kadın/aday havuzu oluşturmak.
  4. Değişik partilerden kadınlar arası iletişimi sağlamak.
  5. Katılımcıları siyasette daha güçlü kılmak, bunu sağlamak için onlara teorik ve pratik bilgi, deneyim desteği sağlamak.
  6. Katılımcılarda siyaset, kadın siyaseti ve toplumsal cinsiyet konularında farkındalık yaratmak.

 


Ön Bilgi ve Kayıt Formu

Nişantaşı Yerleşkesi