TEMEL YÖNETİM BECERİLERİ

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
22.03.2020
Süre
7 saat
Ücret
500 TL
Eğitim Yeri
Teşvikiye Mah. Hüsrev Gerede Cad. No:110 Şişli/İSTANBUL

EĞİTMENLER

Eğitimin Amacı

Her kademedeki yönetim birimlerinde çalışanların, hedeflerine çalışanları vasıtasıyla ulaşmalarını sağlamak, yönetim zincirinde ortaya çıkan zorlukların aşılması için etkin bir yönetim, eğitim ve uygulama ortamı yaratmak, iş sonuçlarını olumlu yönde etkilemek için gruba liderlik yapabilme yol ve yöntemlerini geliştirerek kurumsal gücün maksimum kullanımını sağlanmaktır.

Eğitimin Hedefleri:
Bu eğitim sonunda katılımcıların;
Çeşitli yaratıcı düşünce ve problem çözme teknikleri, karar verme, örnek uygulamalar, katılımcıların mevcut uyguladığı yöntemlerin
incelenmesi ve geliştirme uygulamalarıworkshoplar ile ele alınacaktır. Bu program yaratıcı düşünce tekniklerini alışılagelen üslubun dışında bir yöntemle katılımcılara aktarmaktadır. Bütün teknikler bir durum çalışması, oyunlar üzerinde interaktif olarak anlatılmakta ve uygulama teşvik edilmektedir.

Eğitim Kapsamı:

1. Yönetici Kimdir ve Neden Önemlidir?
2. Yönetim Yaklaşımları
3. Kişisel Özellikler Teorisi
4. Davranışsal Teoriler
5. Yönetici ile Lider Arasındaki Farklar
6. Yöneticinin Belirleyici Özellikleri Nelerdir?
7. Yöneticinin Bireysel Performansının Yükseltilmesi
8. Yöneticilik Niteliklerini Geliştirmek
9. Yöneticilik Davranışlarına Sahip Olmak
10. Başkalarına Yöneticilik Etmek
11. Davranış Geliştirme Süreci
12. İstenilen Davranışın Öğretilmesi
13. Yöneticinin, Çalışanlarının Özgüvenini Artırması
14. Çalışma Hayatında Duygusal Zekadan Faydalanma
15. Risk Üstlenmek
16. Yetkinin ve Sorumluluğun Devredilmesi
17. Karar Vermenin Zor Tarafları
18. Yöneticinin Kararlarının Gücü
19. Yönetim Planlaması Yapmak
20. Strateji Planlamak
21. Zamanı Etkili Kullanmak
22. Fikir Zenginleştirme
23. Sorumluluklar Yaratma
24. Etkileyici Kişisel Görüş Oluşturma
25. Ekibi Temsil Eden Kişisel Görüş Oluşturma
26. Görevlendirme Teknikleri
27. Ekip Çalışması Planlama
28. Aciliyet - Önem Yönetimi
29. Liderlik Stili Yaratma
30. Liderlik İmajı ve Beden Dilinin Etkin Kullanımı
31. İlk Etki
32. Kalıcı Etki
33. Takım Yönetiminde Katılımı Sağlama
34. Kişisel Çalışma İle Örnek Teşkil Etme
35. Profesyonel Çalışma Sistemleri Geliştirme
36. Profesyonel Takım Ruhu Yaratma
37. Profesyonel Takım Lideri Olma
38. Profesyonel Takımda Görevlerin Tanımlanması
39. Diyalektik Yönetim İlkelerinden Faydalanma
40. Her Çalışanı Farklı Bir Birey Olarak Görme
41. Yönetimde Yaratıcı Olma
42. Çalışan İletişimi İle İlgili İpuçları İçerik:
43. Yönetim Süreci Aşamaları
- Araştırma
- Hazırlık
- Toplantı
- İtirazların Giderilmesi
- Plan
- Uygulama
- İzleme
- Denetim
- Önlem
44. Yönetimde Teknik Bilgi - Beceri Havuzu
Oluşturma
45. İş Alışkanlıklarının Yıkılması
46. Liderliğin Kalite Ve Müşteri
Hizmetlerine Etkileri
47. Kişisel Gelişime Liderin Katkısı
48. Yöneticinin Değerlendirici Rolü
49. Etkili Değerlendirmenin Anahtar Prensipleri
50. Sorun Çözücü Yönetici
51. Biz: Ben’den Daha Güçlü Bir Duygu Yaratmak
52. Yönetici: Sorun Çözdüren Adam
53. Yöneticinin Katkısı: Birlikte Büyüme Etkisi
54. Yöneticinin Görevi: Herkesin Kazanacağı Çözümler Üretmek
55. Başarı Odaklılık
56. Motivasyon Nedir?
57. Motivasyon Yaklaşımları
58. Kuruluş Açısından Motivasyonun Önemi
59. Bireysel Açıdan Motivasyonun Önemi
60. Motivasyon Yönetimi Nedir?
61. Çalışanlar Nasıl Motive Edilebilir
62. Empatik Yönetim Tarzı Oluşturma

Eğitim Yöntemi:
Yöneticilik tarzlarımıza yönelik ön test,
İnteraktif bilgi paylaşımı,
Oyunlar ve değerlendirmeleri.
Video sunumu üzerine tartışmalar.
Kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları.

Programın Süresi : 7 Saat ( 09:00-16:00 saatleri arasında)

Program Yeri :  NİŞANTAŞI Yerleşkeleri

Eğitim Tarihleri : 22 Mart 2020

Program Bedeli :  500 TL 

Kayıt işlemleri : Aşağıda yer alan üniversitemiz hesabına eğitim bedelini yatırarak;  

                            Dekontu, TC Kimlik Numaranızı, Telefon Numaranızı elcin.celtikci@gedik.edu.tr elektronik posta adresine

                            gönderiniz. 

 

Hesap Bilgileri:

Banka Adı                    : TEB

Şube Adı                     : 37-Pendik E-5

Hesap Adı                   : T.C.GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Numarası         : 38388560

İban Numarası             : TR53  0003  2000  0000  0038  3885  60

 

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0531 305 32 05

ÖNEMLİ DUYURU: Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılımcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır. Önemle duyurulur.

Ön Kayıt Formu

Nişantaşı Yerleşkesi