İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
14.12.2019
Süre
15 saat
Ücret
1000 TL
Eğitim Yeri
Cumhuriyet Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1-3-5 Yakacık 34876 D-Blok Kartal İstanbul

EĞİTMENLER

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ

Birinci Modül: Siyasete Giriş Sertifika Programı (Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve diğer isteklilere yönelik olarak düzenlenecektir)

3 hafta sürecek, Cumartesi günleri düzenlenecek, toplam 15 saat eğitim. Her ders 1 saat.

 1. Hafta: Siyasetin Temel Kavramları
 • Siyaset ve Siyaset Bilimi Nedir?

 

Prof. Dr. Sefa ÇETİN

Doç. Dr. Ozan ÖRMECİ

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet ÖZCAN

Dr. Öğretim Üyesi Songül MİFTAKHOV

Dr. Öğretim Üyesi Özlem DENLİ

 • Farklı Siyasal Rejimler ve Sistemler
 • Siyasal Parti Tipleri ve Sistemleri
 • Devlet Yönetiminde Bürokrasi
 • Sivil Toplum Kuruluşları

 

    2. Hafta: Anayasal Düzen ve Demokrasi

 • Demokrasi ve Demokratikleşme Nedir?

 

 

Prof. Dr. Berin ERGİN

Doç. Dr. Ozan ÖRMECİ

Dr. Öğretim Üyesi Songül MİFTAKHOV

Dr. Öğretim Üyesi Ural AKÜZÜM

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet ÖZCAN

 • Dünya Demokrasi Tarihi
 • İnsan Haklarının Gelişimi
 • Türkiye’nin Anayasal Gelişim Süreci
 • Türkiye’de Demokrasi Tarihi

 

          3. Hafta: Dış Politika

 • Diplomasi Nedir?

 

 

Prof. Dr. Süha ATATÜRE

Doç. Dr. Ozan ÖRMECİ

Dr. Öğretim Üyesi Lamia MAMMADOVA

Dr. Öğretim Üyesi Tarık DEMİR

Dr. Öğretim Üyesi Selim SEZER

 • Diplomasi Tarihi
 • Türkiye’nin Diplomatik Geleneği
 • Türk Dış Politikasının Güncel Konuları
 • Dünya Siyasetindeki Güncel Trendler

 

İkinci Modül: Türkiye Siyaseti Sertifika Programı (Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti örgütlerine yönelik olarak düzenlenecektir)

3 hafta sürecek, Cumartesi günleri düzenlenecek, toplam 15 saat eğitim. Her ders 1 saat.

 1. Hafta: Türk Modernleşmesi
 • Osmanlı’dan Günümüze Çağdaşlaşma Hareketleri

 

 

Prof. Dr. Adnan ŞİŞMAN

Doç. Dr. Ozan ÖRMECİ

Dr. Öğretim Üyesi Selim SEZER

Dr. Öğretim Üyesi Orhan ÇEKİÇ

Dr. Öğretim Üyesi Songül MİFTAKHOV

 

 • Atatürk’ü Anlamak
 • Atatürk’ün Milli Eğitim Politikası
 • Demokrat Parti Dönemi (1950-1960)
 • Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayatta Yaşanan Zorluklar

 

         2. Hafta: Türkiye’nin Güncel İç Politik Tartışmaları

 • Türkiye Ekonomisinde Orta Gelir Tuzağı

 

Prof. Dr. Şaduman OKUMUŞ

Prof. Dr. Sefa ÇETİN

Dr. Öğretim Üyesi Songül MİFTAKHOV

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet ÖZCAN

Dr. Öğretim Üyesi Orhan ÇEKİÇ

 

 • Türkiye’de Sivil-Ordu İlişkileri
 • Kürt Sorunu ve PKK Terörizmi
 • Türkiye’de Laiklik Uygulamaları
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

 

            3. Hafta: Türkiye’nin Güncel Dış Politik Tartışmaları

 • Türk-Amerikan İlişkileri

 

 

Prof. Dr. Süha ATATÜRE

Doç. Dr. Ozan ÖRMECİ

Dr. Öğretim Üyesi Furkan KAYA

Dr. Öğretim Üyesi Deniz TANSİ

Dr. Öğretim Üyesi Tarık DEMİR

 

 • Türkiye’nin AB Üyelik Süreci
 • Türkiye’nin Enerjide Dışa Bağımlılığı
 • Türkiye’nin Ortadoğu Politikası
 • Türk Dış Politikasında Eksen Kayması Tartışmaları

Siyaset Akademisi Programları herkese açık olarak icra edilmektedir. Kurumsal taleplerde, yukarıda belirlenmiş olan konular dahilinde olmak üzere özel bir program uygulanabilir. 

Eğitim Başlangıç Tarihi : 14 Aralık 2019 Hafta sonları 10:00-16:00 saatleri arasında.

Eğitim Süresi : 15 saat

Eğitim Ücreti : 1000 TL 

Kayıt işlemleri : Aşağıda yer alan üniversitemiz hesabına eğitim bedelini yatırarak,  

                            dekontu igunsem@gedik.edu.tr elektronik posta adresine

                            gönderiniz.

 

Hesap Bilgileri:

Banka Adı                    : TEB

Şube Adı                     : 37-Pendik E-5

Hesap Adı                   : T.C.GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Numarası         : 38388560

İban Numarası             : TR53  0003  2000  0000  0038  3885  60

 

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0531 305 32 05

ÖNEMLİ DUYURU: Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılıcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır. Önemle duyurulur.

 

Ön Kayıt Formu

Kartal Yerleşkesi