R Yazılımı ile Finansal Modellemeye Giriş Eğitimi - NİŞANTAŞI

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
25.05.2019
Süre
16 saat
Ücret
1998 TL
Eğitim Yeri
Teşvikiye Mah. Hüsrev Gerede Cad. No:110 Şişli/İSTANBUL

EĞİTMENLER

R Yazılımı ile Finansal Modellemeye Giriş Eğitimi

Eğitmen Bilgisi :Veri Bilimi yolculuğunuzun ilk adımında, DataLab Uzman Eğitimcileri ve sektör profesyonelleri ile analitik yetkinliklerinizde fark yaratacağınızı düşünüyoruz.

Eğitim Programının Amacı

Bu eğitim programı, finansal veriler üzerinde yaygın olarak kullanılan ve uygulamada rüştünü ispatlamış temel ekonometrik yöntemlerin R Yazılımı platformunda nasıl yürütülebileceğine ilişkin gerekli beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlıyor.

Veri Bilimi hattının temel omurgasını oluşturan bu eğitim programı ile özellikle finans sektöründeki, tüm profesyoneller, büyük veri ekosisteminde, geleceğin bilgi yönetiminde ve karar destek sistemlerinde R yazılım teknolojisinin getirdiği yenilikleri keşfedeceklerdir.

Eğitimin Hedef Kitlesi

Eğitimin tasarımı finansal analiz odaklı olduğundan, bu tarz veriler üzerinde çalışan ve/veya bu tür verileri işleyerek çıkarım yapmak durumunda olanlar için uygun bir giriş niteliğindedir. Bu bağlamda, risk analizi konusunda çalışan yönetici ve uzmanlar, risk yönetimi uzman ve yöneticileri, analistler, aktüerler, sigorta uzman ve yöneticileri, karar destek uzman ve yöneticileri, iş analistleri, finansal model geliştiriciler, tahmin uzmanları, ekonomistler vb. için tavsiye edilebilir.

R Yazılımı ile Finansal Modellemeye Giriş Eğitimi Programının Etkileri 

 • Ücretsiz olarak erişebileceği bir kaynaktan finansal veri transferi yapabilir.
 • Finansal veriler üzerinde dönüştürme ve getiri hesaplaması gibi işlemleri yürütebilir.
 • Modellemenin temel felsefesini ve mantığını kavrar.
 • Yatay kesit ile zaman serisi verileri arasındaki farkın yol açtığı sonuçları görür.
 • Tahmin ve öngörü arasındaki ayrımın modelleme sürecini nasıl etkilediğini öğrenir.
 • Parametrik modellerde katsayıları yorumlama becerisine sahip olur.
 • Bootstrap ve simülasyon gibi yaklaşımlarla ampirik donanımını genişletir.

Eğitimin İçeriği

 Temel Finansal ve İstatistiki Kavramlar

 • Finansal yatırımın bugünkü ve gelecek değerinin hesaplanması
 • Finansal varlığın basit ve bileşik getirilerinin hesaplanması
 • Merkezi limit teoremi
 • Önsav sınaması (hipotez testi)

Doğrusal Regresyon Analizi

 • Tek değişkenli modelleme
 • Tanımlayıcı istatistikler
 • Parametre tahmini ve yorumu
 • Güven aralıkları ve istatistiki çıkarımlar
  • Geleneksel yöntemle
  • Bootstrap yaklaşımıyla
  • Monte Carlo benzetimi yoluyla
 • Model hatalarının analizi
  • Uç gözlem sorunu
  • Değişen varyans problemi
 • Model seçim ölçütleri
 • Öngörü amaçlı modelleme

Zaman Serisi Analizi

 • Betimleyici grafikler
 • Önemli kavramlar
  • Durağanlık
  • Ardışık bağımlılık
  • Beyaz gürültü
  • Rassal yürüyüş
  • Eğilim, mevsimsellik, döngüsellik
 • Modelleme
  • Bileşenlerine ayrıştırma
  • Tek değişkenli (univariate)
 • Katsayı tahmini ve yorumu
 • Model hatalarının analizi
  • Uç gözlem sorunu
  • Değişen varyans problemi
 • Model seçim ölçütleri
 • Öngörü amaçlı modelleme

Uygulamalar

 • Hisse senedi ile piyasa endeksi arasındaki ilişkinin tahmini (tek endeks modeli)
 • İki hisse senedi fiyatı arasındaki makasın (spread) öngörü modeli

Eğitim Modeli ve Teknik Donanım

2 gün sürecek bu eğitim modülümüzde 1 günde 6 saatlik bir eğitim planlaması ile toplam 12 saatlik bir eğitim programı tamamlanmış olacak.

Bu eğitim modülümüzde değerli katılımcılarımızın dizüstü bilgisayarlarını getirmeleri gerekmektedir. Tercihen Windows tabanlı bir Laptop ile katılmanızı öneriyoruz.

Katılımcılarımız RStudio kurulumunu https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/ linkten yapabileceklerdir.

Örnek data ve programlar eğitimin başında bilgisayarınıza yüklenecek ve sizde kalacaktır. Bunlar gelecekteki veri analizi kariyeriniz için başlangıç sermayesi olacaktır.

 Eğitim Baş. Ve Bit. Tarihi : 25 - 26 Mayıs 2019 Cumartesi - Pazar  

 Eğitim Gün & Saatleri : 10:00 - 17:00  

Eğitim Süresi : 2 gün / 12 Saat

Eğitim Ücreti : 1.850,00 TL + KDV %8  Ödemeleriniz peşin ya da en fazla 10 taksit şeklinde gerçekleşebilir (TEB-  BONUS) 

Eğitim Yeri :İstanbul Gedik Üniversitesi NİŞANTAŞI yerleşkesi

Eğitim sonunda katılımcılara Sertifika verilecektir.

 Banka Bilgilerimiz:

Banka Adı                    : TEB

Şube Adı                     : 37-Pendik E-5

Hesap Adı                   : T.C.GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Numarası          : 38388560

İban Numarası             : TR53  0003  2000  0000  0038  3885  60

Ön Kayıt Formu

Nişantaşı Yerleşkesi