KONKORDATO KOMİSERLİĞİ

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
20.10.2020
Süre
36 saat
Ücret
1250 TL
Eğitim Yeri
Teşvikiye Mah. Hüsrev Gerede Cad. No:110 Şişli/İSTANBUL

EĞİTMENLER

Eğitimin Amacı:

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde konkordato komiserliği faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 Eğitimin Kapsamamı:

 • İcra ve iflas hukukunun genel ilkeleri
 • Konkordato mevzuatı hükümleri,
 • Komiserin taşıması gereken nitelikler,
 • Komiserin görevi, yetkisi, yükümlülükleri ile hukuki ve cezai sorumluluğu,
 • Konkordato projesinin analizi, sürdürülmesi ve denetimi,
 • Alacaklılar kurulu ve görevleri,
 • İşletme yönetimi,
 • Muhasebe,
 • Finansal raporların ve işletme faaliyetlerinin analizi,
 • İşletmelerde kriz yönetimi,
 • Konkordato sürecinin yürütülmesi,
 • Konkordato sürecinde hazırlanacak raporlar,
 • Rapor yazım usul ve tekniği

Programa Kimler Katılabilir:

1. Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Tam ehliyetli olmak.
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.
 • İflas etmemiş olmak.
 • Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak.
 • Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak.
 • Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.
 • Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
 • Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

2. Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin hukukçu ve birinin de yeminli mali müşavir olması tercih edilir.

3. Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamaz.

 

Programın Süresi: 36 Saat

Program Yeri : KARTAL ve NİŞANTAŞI Yerleşkeleri

 

YENİ EĞİTİM TARİHLERİ:

KARTAL Yerleşkesinde 15-16-17-18 EKİM 2020 (Hafta içi/Hafta sonu) 10:00-19:00. (Tüm Kontenjanlarımız Dolmuştur. İlginiz İçin Teşekkür ederiz)

NİŞANTAŞI (Tüm Kontenjanlarımız Dolmuştur. İlginiz İçin Teşekkür ederiz)

 

Program Bedeli :  1250 TL ( Üniversitemizde, daha önce başka eğitimlere katılmış olan katılımcılara, 10 kişi ve üzeri gruplara indirim          uygulanmaktadır)

Kayıt işlemleri : Aşağıda yer alan üniversitemiz hesabına eğitim bedelini yatırarak; Dekontu, TC Kimlik Numaranızı, Telefon Numaranızı elcin.celtikci@gedik.edu.tr elektronik posta adresine gönderiniz. 

 

Hesap Bilgileri:

Banka Adı                    : TEB

Şube Adı                     : 37-Pendik E-5

Hesap Adı                   : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Numarası         : 38388560

İban Numarası             : TR53  0003  2000  0000  0038  3885  60

 

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0531 305 32 05

 

Eğitim tarihleri, salgın riskine paralel olaral değiştirilebilir.

 

ÖNEMLİ DUYURU: Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılımcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır. Önemle duyurulur.

Ön Kayıt Formu

Nişantaşı Yerleşkesi