KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) EĞİTİMİ

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
07.03.2020
Süre
64 saat
Ücret
3800 TL
Eğitim Yeri
Teşvikiye Mah. Hüsrev Gerede Cad. No:110 Şişli/İSTANBUL

EĞİTMENLER

Eğitimin Amacı:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23.06.2017 tarihli 30105( Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasalların Kaydı ,Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmeliği kapsamında;

Türkiye’de üretilen veya ülkeye ithal edilen 1 ton ve üzerindeki kimyasal  maddelerin (muaf maddeler hariç ) 

- Güvenlik Bilgi Formları (GBF), 

- Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formları (g-GBF) 

- Kimyasal Güvenlik Raporları (KGR), 

*Fizyokimyasal Zararlılık

*Çevresel zararlılık değerlendirmesi

*PBT ve vPvB Değerlendirmesi

*Maruz kalma değerlendirmesi

*Risk karakterizasyonu

- Kimyasal Güvenlik Değerlendirmeleri (KGD), 

- Kimyasal Kayıt Sistemine (KKS) yapılacak kayıt dosyalarının,

- Kaza durum raporlarının hazırlanması 

gibi uzmanlık gerektiren işlemler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından yapılabilecektir. 

Mevzuat kapsamındaki kimyasalların ilgili işletmelerce gerçekleştirilecek ön-MBDF (ön-malzeme bilgi değerlendirme forumu) işlemlerinin 2020 sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir.

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) Kimler Olabilir?

a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı eğitim kurumlarından alınmış olan en 64 saatlik eğitim katılım belgesi,

b) Kimya, Biyoloji ve Çevre Bilimleri ile ilgili Fen-Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,

c) Kimya Bilimi ile ilgili Yüksek Lisans, Doktora yapmak veya,

ç) Üniversitelerin diğer Lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallarla ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.


*(b) bendinde yer alan kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerine örnek olarak; biyokimya, biyoteknoloji, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği gibi bölümler sayılabilir. Lisans programlarında ağırlıklı olarak kimya, biyoloji ve çevre bilimleri konularına yer verdiği gösterilen diğer bölümler de bu kapsama girer. Bu kapsamda olmayan lisans bölümlerinden (örneğin makine mühendisliği, işletme bölümü gibi) mezun olanların KDU sınavına katılabilmeleri için kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olma şartını (ç bendi) karşılamaları gerekmektedir.

***Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşundan toplam 64 saatlik ( 8 saat/8 gün) sürecek olan KDU eğitimini almak

*** Akredite olmuş bir kuruluş tarafından sınava girmek ve başarılı olmak

Programın Süresi :   64 Saat ( 09:00-17:00 saatleri arasında)

Program Yeri :  NİŞANTAŞI Yerleşkeleri

Eğitim Tarihleri :7 Mart 2020

Program Bedeli :  3800 TL 

Kayıt işlemleri : Aşağıda yer alan üniversitemiz hesabına eğitim bedelini yatırarak; Dekontu, TC Kimlik Numaranızı, Telefon Numaranızı elcin.celtikci@gedik.edu.tr elektronik posta adresine gönderiniz. 

 

Hesap Bilgileri:

Banka Adı                    : TEB

Şube Adı                     : 37-Pendik E-5

Hesap Adı                   : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Numarası         : 38388560

İban Numarası             : TR53  0003  2000  0000  0038  3885  60

 

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0531 305 32 05

ÖNEMLİ DUYURU: Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılımcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır. Önemle duyurulur.

Ön Kayıt Formu

Nişantaşı Yerleşkesi