TEHLİKELİ SINIFLARDA AFET YÖNETİMİ VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
24.04.2023
Süre
20 saat
Ücret
1500 TL
Eğitim Yeri
Cumhuriyet Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1-3-5 Yakacık 34876 D-Blok Kartal İstanbul

EĞİTMENLER

TEHLİKE SINIFLARINDA AFET YÖNETİTİMİ VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

EĞİTİMİN AMACI:

Bu eğitim ile tehlikeli, çok tehlikeli, az tehlikeli sınıflarda iş sağlığı ve güvenliğinin doğal afet koşullarında farkındalık yaratması amaçlanmıştır.

EĞİTİME KİMLER KATILMALI:

İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları, İş Sağlığı Ve Güvenliği teknikerleri bölümünde okuyan öğrenciler, Mühendisler, tehlikeli sınıflarda çalışan, bu eğitim ile ilgilenen herkese açıktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Tehlike sınıfları ve sektörel tehlike tanımları.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri,

Çalışma mevzuatı,

Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

İş kazası, meslek hastalıkları,

İş kazası ve meslek hastalığının nedenleri ve bunlardan doğan hukuki sonuçlar.

İş kazalarından korunma prensipleri ve teknikleri,

iş kazalarının incelenmesi,

 hijyen eğitimi ve işyeri temizliği,  

Risk ve tehlike kavramı,

Risk (biyolojik, kimyasal, fiziksel, ergonomik, psikososyal) etmenleri,

Risklerin tespiti ve değerlendirilmesi, risk analizi metotları,

Risk analizi uygulamaları,

Risk analiz raporlarını hazırlama, planlama, denetim ve kontrol formlarının hazırlanması,

Raporlama,

Afet ve acil durumların tanımı,

Doğal ve insan kaynaklı afetler,

Arama kurtarma çalışmaları,

Afet ve acil durumlarda çalışanlarının karşılaşabileceği iş sağlığı ve güvenliği riskleri,

Bütünleşik afet yönetimi,

Arama kurtarma çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği,

Endüstriyel kazalar, parlama, patlatma, göçük, yangın ve yangından korunma,

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

Ekranlı araçlar ile çalışma,

Güvenlik ve sağlık işaretleri,

Elektrik güvenliği,

Kişisel koruyucu donanımın kullanımı,

İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü.

EĞİTİM TARİHİ: 24 Nisan 2023 tarihinde başlayarak aşağıda yer alan tarih ve saatlerde yapılacaktır.

24 Nisan 2023 18:00-20:30

26 Nisan 2023 18:00-20:30

28 Nisan 2023 18:00-20:30

1 Mayıs 2023 18:00-20:30

3 Mayıs 2023 18:00-20:30

5 Mayıs 2023 18:00-20:30

Eğitim Ücreti : 1500 TL (KDV Dahil) 

Eğitim Yeri : Online eğitim

Eğitim sonunda sertifika verilecektir.

HESAP BİLGİLERİ
Banka Adı  : AKBANK T.A.Ş.

Şube Adı    : İMES TİCARİ / 0876

Hesap Adı  : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap No   : 0047374

Iban           : TR62 0004 6008 7688 8000 0473 74
 

ÖNEMLİ UYARI :

1. Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılımcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır.

2. Üniversite eğitimleri başka bir tarihe erteleyebilme ve iptal edebilme hakkına sahiptir. Önemle duyurulur.

3Eğitime katılan tüm katılımcılarımız şu hususlara uyacağını peşinen kabul eder;

“6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca; bu eğitimde kullanılan her türlü ses/ses kaydı, görüntü/görüntü kaydı, her türlü yazı içeren bilgi ve belge, slayt ve sunumlar ve her tür fikri mülkiyet hakkı, eğitimi veren eğitimciye aittir, yalnızca eğitimci tarafından veya eğitimcinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kayda alınamaz, kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz. Bu eğitimde sağlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. Başka kurum ya da kuruluşlarca dokümanlarında yayınlanamaz.”

Ön Kayıt Formu

Kartal Yerleşkesi