SİGORTA MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR-NİŞANTAŞI

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
24.01.2020
Süre
24 saat
Ücret
1200 TL
Eğitim Yeri
Teşvikiye Mah. Hüsrev Gerede Cad. No:110 Şişli/İSTANBUL

EĞİTMENLER

Programın Amacı:

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı 09 Mart 2018 tarihinde 2. dönem bilirkişilik başvurularına ilişkin duyuru yaparak, 2018 yılı 2. dönem bilirkişilik başvuru takvimi ile başvuru usul ve esasları hakkında duyuru Ek-2’de, ( 65 ) kod numaralı Nitelikli Hesaplamalar isimli Bilirkişilik Temel Uzmanlık Alanı oluşturmuştur.

Duyuru Ek-1’de ( 65 ) kod numaralı Temel Uzmanlık bölümünde 16 ayrı bilirkişilik alt uzmanlık alanı oluşturularak nitelikli hesaplamalar alanında bilirkişilik yapabilmek için en az 24 saatlik alt uzmanlık eğitimi almak koşulu getirilmiştir. Bu alanlardan birisi de, 65.13 koduyla oluşturulan Sigorta  Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar’dır. Söz konusu eğitimi alanlar diğer koşulları da tamamlamak kaydı ile bilirkişiliğe başvurabilecek ve Bölge Kurulu’nca bilirkişiliğe kabul edilmesi durumunda bu alt uzmanlık alanında bilirkişilik yapabileceklerdir.

 

Kimler Bu Programa Katılmalı:

Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,

Başvuruda bulunduğu en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek,

Başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmak.

 

Programın İçeriği:


1. GÜN:

SİGORTA HUKUKU TEORİK EĞİTİM

Temel Kavramlar

Sigorta Hukukuna İlişkin Mevzuat

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu

2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu

5305 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

2872 sayılı Çevre Kanunu

İlgili Diğer Kanun ve Yönetmelikler

 

Sigorta Sözleşmesi (Tanım, Şekil, Taraflar)

Sigorta Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Sigortalının Hak ve Borçları

Sigortacının Hak ve Borçları

Sigortacının Halefiyeti ve Rücu Hakkı

Sigortada Zamanaşımı

 

Sigorta Türleri

Mal sigortaları

Sorumluluk sigortaları

Can sigortaları

Kaza Sigortası

Hastalık ve Sağlık Sigortası

 

Sigorta ile İlgili Kurumlar

Türkiye Sigorta Birliği

(Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği)

Doğal Afet Sigortası Kurumu (DASK)

Sigorta Tahkim Komisyonu

Güvence Hesabı

Motorlu Taşıt Bürosu

Formun Üstü

Formun Altı

 

2. GÜN:

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası

Karayolu Zorunlu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

Kasko Sigortaları

Nakliye (Taşımacılık) Sigortaları

Emtia sigortası

Kıymet Sigortası

Kaza Sigortaları

Yangın Sigortası

Makine Sigortaları

Tarımsal Sigortalar

Hayat Sigortaları

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası

 

Sigorta Tazminat Hesaplamaları

Sigorta Bedeli

Sigorta Değeri

Aşkın Sigorta

Eksik Sigorta

Kısmi Sigorta

Birden Çok Sigorta

 

Maddi Hasar Tespiti

Sigorta Eksperi

Motorlu Araç Değer Kaybı

Sigorta Ekspertiz Raporu


3. GÜN:

BİLİRKİŞİLİK HESAPLAMA UYGULAMA EĞİTİMİ

Sigorta Davalarında Bilirkişilik

Bilirkişinin Görevlendirilmesi

Bilirkişilerin Kurul Oluşturacak Şekilde Çalışmaları

Bilirkişi Ücreti ve Avans

İhtiyatî Haciz – Bilirkişi

Araştırma ve İnceleme

Bilirkişi Raporuna İtiraz

Hukuki Statü ve Sorumluluk

Bilirkişi Rapor Örnekleri


Program Yer ve Tarihleri ve Süresi

Üniversitemiz NİŞANTAŞI yerleşkesi, 24-25-26 OCAK 2020 toplam 24 Saat.(24 OCAK 2020 CUMA EĞİTİM 16:00'DA, 25-26 OCAK 2020'DA 10:00'DA BAŞLAYACAKTIR.)

Program Bedeli:

1.200 TL (KDV Dahil)

 

Kayıt işlemleri : Aşağıda yer alan üniversitemiz hesabına eğitim bedelini yatırarak dekontu igunsem@gedik.edu.tr elektronik posta adresine gönderiniz.

 

Hesap Bilgileri:

Banka Adı                    : TEB

Şube Adı                     : 37-Pendik E-5

Hesap Adı                   : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Numarası         : 38388560

İban Numarası             : TR53  0003  2000  0000  0038  3885  60

 

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0531 305 32 05

ÖNEMLİ DUYURU: Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılımcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır. Önemle duyurulur.

Ön Kayıt Formu

Nişantaşı Yerleşkesi