SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EĞİTİMİ

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
31.10.2022
Süre
24 saat
Ücret
1200 TL
Eğitim Yeri
Online Eğitim

EĞİTMENLER

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitimin Amacı                 :

Sosyal Güvenlik Konusunda SSK/Bağkur/Emekli Sandığı mensuplarının haklarını ve görevlerini gerek hak sahibi olanlara gerekse            hukukçu/avukat/hakimlere bilgi sunmak.

Eğitime Katılacaklar       : Tüm SGK’lı olanlar muhasebeciler, avukat ve hakimler.

Eğitim İçeriği                     :

1. GÜN

-Sosyal Güvenlik Kavramı-konusu-önemi

-Sosyal Güvenliğin konusu olan Riskler

-Sosyal Güvenlik Riskleri

-Tarihi gelişimi

  • 2. GÜN

-Sosyal Güvenlik Hakkı

-Sosyal Sigorta Kavramı-özellikleri

-Sosyal sigorta ilişkisi

-Sosyal sigorta ilişkisinden doğan yükümlülükler

  • 3. GÜN

-Kısa Vadeli Sigorta Dalları

-İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası

-analık sigortası

-hastalık sigortası

  • 4. GÜN

-Uzun vadeli sigorta dalları

-malullük sigortası

-Yaşlılık sigortası

-Ölüm sigortası

  • 5. GÜN

-Genel Sağlık Sigortası

-İşsizlik Sigortası

-Esnaf Ahilik Sigortası

  • 6. GÜN

-Hizmet Birleştirmesi

-Hizmet İhyası

-Hizmet Borçlanması

-Tamamlarcıyı emeklilik

Eğitmen                               : Prof Dr. Kadir ARICI

Eğitim Süresi                     : 31 Ekim 1-2-3-4-5 Kasım  24 saat (6 gün ) (4x6)

Eğitim Ücreti                     : 1200 TL 

Katılımcılar  eğitime ve grup süpervizyonuna katılım sağlayan ve eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar; Üniversite onaylı sertifikalarını almaya hak kazanacaklardır. Sertifikalara E Devlet Kapısından erişilebilecektir. 

 

Hesap Bilgileri:

Banka Adı  : AKBANK T.A.Ş.

Şube Adı    : İMES TİCARİ / 0876

Hesap Adı  : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap No   : 0047374

IBAN           : TR62 0004 6008 7688 8000 0473 74

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0531 305 32 05

ÖNEMLİ UYARI :

1. Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılımcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır.

2. Üniversite eğitimleri başka bir tarihe erteleyebilme ve iptal edebilme hakkına sahiptir. Önemle duyurulur.

3Eğitime katılan tüm katılımcılarımız şu hususlara uyacağını peşinen kabul eder;

“6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca; bu eğitimde kullanılan her türlü ses/ses kaydı, görüntü/görüntü kaydı, her türlü yazı içeren bilgi ve belge, slayt ve sunumlar ve her tür fikri mülkiyet hakkı, eğitimi veren eğitimciye aittir, yalnızca eğitimci tarafından veya eğitimcinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kayda alınamaz, kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz. Bu eğitimde sağlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. Başka kurum ya da kuruluşlarca dokümanlarında yayınlanamaz.”

Ön Kayıt Formu

Online Eğitim