Türkiye'de Modernite ve Toplumsal Değişim -NİŞANTAŞI

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
19.02.2019
Süre
24 saat
Ücret
350 TL
Eğitim Yeri
Teşvikiye Mah. Hüsrev Gerede Cad. No:110 Şişli/İSTANBUL

EĞİTMENLER

Türkiye'de Modernite ve Toplumsal Değişim

Eğitim 3 modülden oluşmaktadır.

MODÜL 1 Türkiye’nin Dinamikleri: Kentleşme, Sosyal Sınıflar ve Kimlikler

Bu giriş modülünde katılımcılara Türkiye’nin yakın tarihindeki modernleşme süreci hakkında genel bir anlayış kazandırılacaktır. Sanayileşme ve kentleşme süreçlerinde ortaya çıkan yeni sosyal sınıflar ve aralarındaki etkileşimi kavramadan günümüzde yaşanan krizleri ve toplumsal çatışmaları anlamak mümkün değildir. Bu sebeple tarihsel ve eleştirel bir yaklaşımla ulusal ve uluslararası göç, sosyal sınıfların analiz edilmesi ve kimlik hareketleri üzerine tartışmalar yapılacaktır.

  • Büyüyen kentler, göçen insanlar: 1950 ve 1960’lardan insan manzaraları

Modernleşen Türkiye’de göç hareketlerinin rolü ve toplumsal sonuçları; iç göç dinamikleri; kentleşme

  • Türkiye’de sınıf tartışmaları

Toplumsal tabakalaşma ve sınıf kavramını anlamak; Türkiye’de toplumsal sınıflar; Küreselleşme ve 1980 sonrasının analizi

  • Kimlik ve sosyal çatışmanın yüzleri

Kimlik kuramları ve toplumsal hareketler

MODÜL 2 Modernleşme ve Medya

Bu modül, Türkiye’de medyanın modernleşme sürecindeki rolünü; bir yandan da toplumsal değişimin bir yansıması olarak medyadaki dönüşümü ele almaktadır. Modülde, Türkiye’de görsel ve yazılı basının tarihsel gelişimi modernleşme olgusu bağlamında örneklerle tartışılacaktır. Medyanın toplumu nasıl etkilediğine dair temel teoriler irdelenecektir. Küresel-yerel ilişkisi, medyanın ekonomi politiği, tecimsel yayıncılığın sorunları ve medyayı bir mücadele alanı olarak değerlendiren yaklaşım tanıtılacaktır. Sonuç olarak, medyanın toplumsal değişimdeki etkin rolü ve aynı zamanda yapısal değişimin bir göstergesi galine gelen içerikleri çözümlenecektir.

* Modernleşme ve medya

Türkiye’de modernleşme-medya ilişkisi ve medyanın modernleşme sürecindeki rolü; medya toplumu nasıl “etkiler”?

* Küreselleşme ve mülkiyet ilişkileri

Medyanın ekonomi-politiği, kültürel hegemonya kavramı ve yerel-küresel ilişkisi

MODÜL 3 Toplumsal Cinsiyet Adaleti ve Avrupa Birliği

Bu modül sosyoloji disiplini içinde kritik öneme haiz olan cinsiyet konusunun nasıl bir toplumsal yapıya dönüştüğünü ve cinsiyetin nasıl toplumsallaştığını tartışacaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaleti arasındaki farkın detaylı olarak irdeleneceği derste kalkınma yaklaşımları üzerinden toplumsal cinsiyet araştırmalarının ana temaları olan insan kaçakçılığı, siyasal temsil, ücret eşitsizliği ve cinsiyet odaklı şiddet gibi faktörler detaylı bir şekilde incelenecektir. Sonrasında ise modül, bir modernleşme aracı olarak Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecine değinecek ve bu süreç kapsamında AB’nin toplumsal cinsiyet politikalarını ve bu politikaların kadınların güçlendirilmesi üzerinde doğurduğu etkiyi irdeleyecektir.

  • Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet

Toplumsal cinsiyet nedir? Aile, okul, iş yaşamı ve sosyal hayatta toplumsal cinsiyet rolleri nelerdir? Toplumsal cinsiyet kalıplarının modernite üzerindeki etkisi nedir?

  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Adaleti

Eşitlik ve Adalet arasındaki fark; Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kalkınma arasındaki ilişki; Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçları: ücret eşitsizliği, cinsiyet odaklı şiddet, insan kaçakçılığı ve siyasal temsil

  • AB ve Toplumsal Cinsiyet Adaleti

AB’nin toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının tarihi, kaynağı, oluşturma nedenleri ve stratejileri: eşit fırsat, pozitif ayrımcılık, toplumsal cinsiyeti anaakımlaştırma; AB’nin toplumsal cinsiyet politikalarını aday ülkelere yayma stratejileri: araçlar, süreçler ve aktörler

         

Eğitim Tarihi: 19-20-21 Şubat 2019 Perşembe Salı Çarşamba Perşembe

Eğitim Saati : 19:00 - 21:00

Eğitim Ücreti : 350 TL + KDV  Ödemeleriniz peşin ya da en fazla 3 taksit şeklinde gerçekleşebilir (TEB-  BONUS)

Eğitim Yeri :GEDİK ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI YERLEŞKESİ

Eğitim sonunda katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.

HESAP NUMARALARI:

Banka Adı                    : TEB

Şube Adı                     : 37-Pendik E-5

Hesap Adı                   : T.C.GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Numarası          : 38388560

İban Numarası             : TR53  0003  2000  0000  0038  3885  60

  

Ön Kayıt Formu

Nişantaşı Yerleşkesi