FİNANSAL KURULUŞLAR İÇİN UYUM BİRİM UZMANI EĞİTİMİ

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
13.03.2023
Süre
16 saat
Ücret
8000 TL
Eğitim Yeri
Cumhuriyet Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1-3-5 Yakacık 34876 D-Blok Kartal İstanbul

EĞİTMENLER

FİNANSAL KURULUŞLAR İÇİN UYUM BİRİM UZMANI EĞİTİMİ (ONLINE EĞİTİM)

FINANSAL KURULUŞLARIN UYUM BIRIMLERINDE GÖREV ALMAK İSTEYENLERE YÖNELIK EĞITIM

Eğitimin Amacı ve Kazanımlar

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının suçları ile mücadele kapsamında finansal sistemin bu suçların işlenmesinde bir araç olarak kullanılmasının önlenmesi amacıyla; finansal kuruluşlar, finansal olmayan bazı kuruluşlar ile meslek grupları “yükümlü” olarak belirlenmiştir.

Suç gelirlerinin aklanması (AML), terörün finansmanı (CFT) ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı (CPF) ile mücadelede getirilen önleyici tedbirlerin (yükümlülükler) yükümlülerce uygulanması, aklama fiillerinin ortaya çıkarılarak engellenmesi ve finansal sistemin bu suçların işlenmesinde araç olarak kullanılmasının önlenmesi açısından son derece önemlidir.

Önleyici tedbir yükümlülüklerinin tam ve eksiksiz uygulanmasını “uyum programı oluşturma” adı altında yerine getirmekle sorumlu olan banka, finansman, finansal kiralama,faktoring, varlık yönetim şirketleri,sermaye piyasası aracı kurumları, sigorta ve emeklilik şirketleri, A Grubu Yetkili Müesseseler, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları nezdinde Yönetim Kurullarına doğrudan bağlı olarak atanan Uyum Görevlileri (Compliance Officer) yönetiminde uyum birimleri oluşturulmakta ve burada çalışacak uzman personele ihtiyaç duyulmaktadır.

Uyum programı oluşturma, yükümlünün nevine göre kriterleri ve kapsamı belirlenen politika ve prosedür belgeleriyle başlayan, yine yasal düzenlemeler çerçevesinde söz konusu belgelerle yazılı hale getirilen esaslar ile taahhütlerin tüm Şirket yönetim ve çalışanlarının bilgisi dahilinde uygulanması gereken, bu kapsamda Şirketin doğrudan iş akış süreçlerini de içine alan bir sistem bütünüdür.

Kazanımlar:

Söz konusu eğitimi bitirenler banka, finansman, finansal kiralama,faktoring, varlık yönetim şirketleri,sermaye piyasası aracı kurumları, sigorta ve emeklilik şirketleri, A Grubu Yetkili Müesseseler, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları nezdinde Uyum Görevlisi/Uyum Görevlisi Yardımcısı olarak işbaşvurularında bulunabilecek, isterlerse Şirketlerin Uyum Birimlerinde uzman personel olarak görev alabilecektir. Bu anlamda söz konusu program üniversite sonrasında kariyerine finans sektöründe ve özellikle uyum birimlerinde devam etmeyi isteyen lisans ve lisans üstü öğrencilere yöneliktir.

Program ayrıca bilgilerini tazelemek veya eksiklerini gidermek isteyen mevcut uyum görevlileri ve personeli, iç denetim ve iç kontrol birimi personeli ile diğer uzman kadrolarına ve konuya ilgi duyanlara yöneliktir.

Suç gelirlerinin aklanması (AML), terörün finansmanı (CFT) ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı (CPF) ile ilgili tüm kavramsal çerçeve ve mevzuat bilgileri ile uygulamaya ilişkin esaslar  eğitimde ele alınmaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Söz konusu Eğitim 5 farklı modülden oluşmaktadır. Yeni başlayanlar için tüm modüllerin bitirilmesi gerekli iken, hali hazırda eksiklik hissedilen konularla ilgili istenilen modül eğitimine de katılım sağlanabilir.

MODÜL 1: TEMELKAVRAMLAR VE TANIMLAR

 1. Suç gelirlerinin aklanması suçu  tanımı, tarihçesi ve uluslararası düzenlemeler
 2. Suç gelirlerinin aklanmasının aşamaları, yöntemleri
 3. Terörün finansmanı suçu tanımı, tarihçesi ve uluslararası düzenlemeler
 4. Kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi tanımı, tarihçesi ve uluslararası düzenlemeler
 5. Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi ile mücadelede önleyici ve bastırıcı tedbirler
 6. 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yükümlüler I
 7. 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yükümlülükler II

Eğitim Tarihi : 15 Mayıs Pazartesi 18:00-21:00, 3 saat

Eğitim Ücreti : 1500 TL/kişi 

 

MODÜL 2: MÜŞTERİNİN TANINMASINA İLİŞKİN ESASLAR

 • Müşterinin Tanınmasına İlişkin esaslar
  • Kimlik tespiti yükümlülüğü
  • Gerçek Faydalanıcının tespiti
  • Başkası adına hareket edenlerin tespiti
  • Uzaktan kimlik tespiti yükümlülüğü
 • Yükümlülüğe uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideler

Eğitim Tarihi :  22 Mayıs 2023 18:00-22:00 , 4 saat

Eğitim Ücreti : 2000 TL

 

MODÜL 3: ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİNE İLİŞKİN ESASLAR VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 • Şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğü
 • Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü,
 • Bilgi ve belge verme yükümlülüğü,
 • Devamlı bilgi verme yükümlülüğü
 • Elektronik tebligat yükümlülüğü
 • Yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideler

Eğitim Tarihi : 29 Mayıs 2023  18:00-22:00, 4 saat

Eğitim Ücreti : 2000 TL/kişi 

 

MODÜL 4: UYUM PROGRAMI OLUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 1. 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yükümlülükler III

Uyum Programı Oluşturma yükümlülüğü

  • Uyum Görevlisi atama yükümlülüğü
  • Kurum politika ve prosedürleri oluşturma yükümlülüğü,
  • Risk tanımlama,
  • İzleme kontrol
  • İç denetim
 1. Yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideler

Eğitim Tarihi :  5 Haziran 2023 18:00-22:00, 4 saat

Eğitim Ücreti : 2000 TL/kişi 

 

MODÜL 5: MALVARLIĞI DONDURMA KARARLARININ ALINMASI VE UYGULANMASI

 1. 6415 ve 7262 sayılı Kanunlar kapsamında malvarlığı dondurma kararlarının alınması ve uygulanması
 2. Uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideler

 

Eğitim Baş. Ve Bit. Tarihi :   12 Haziran 2023 18:00-19:00,  1 saat

Eğitim Ücreti : 500 TL 

HESAP BİLGİLERİ 

Banka Adı                    : TEB

Şube Adı                     : 37-Pendik E-5

Hesap Adı                   : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Numarası          : 38388560

İban Numarası             : TR53  0003  2000  0000  0038  3885  60

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0531 305 32 05

ÖNEMLİ DUYURU:

1. Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılımcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır.

2. Üniversite eğitimleri başka bir tarihe erteleyebilme ve iptal edebilme hakkına sahiptir. Önemle duyurulur.

3Eğitime katılan tüm katılımcılarımız şu hususlara uyacağını peşinen kabul eder;

“6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca; bu eğitimde kullanılan her türlü ses/ses kaydı, görüntü/görüntü kaydı, her türlü yazı içeren bilgi ve belge, slayt ve sunumlar ve her tür fikri mülkiyet hakkı, eğitimi veren eğitimciye aittir, yalnızca eğitimci tarafından veya eğitimcinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kayda alınamaz, kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz. Bu eğitimde sağlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. Başka kurum ya da kuruluşlarca dokümanlarında yayınlanamaz.”

Ön Kayıt Formu

Kartal Yerleşkesi