FİNANSAL KURULUŞLAR İÇİN İÇ SİSTEMLER UZMANI EĞİTİMİ

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
22.09.2023
Süre
9 saat
Ücret
9750 TL
Eğitim Yeri
Cumhuriyet Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1-3-5 Yakacık 34876 D-Blok Kartal İstanbul

EĞİTMENLER

FİNANSAL KURULUŞLAR İÇİN İÇ SİSTEMLER UZMANI EĞİTİMİ (ONLINE EĞİTİM)

FİNANSAL KURULUŞLARIN İÇ SİSTEMLER BİRİMLERİNDE GÖREV ALMAK İSTEYENLERE YÖNELİK EĞİTİM

Eğitim kapsamında, Banka, Finansman, Finansal Kiralama, Faktöring, Varlık Yönetim Şirketleri, Tasarruf Finansman Şirketleri ile Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının  tabi olduğu BDDK ve TCMB düzenlemeleri çerçevesinde; banka, finansman, finansal kiralama, faktöring, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşlarında ilk işe başlayan ya da hâlihazırdaki iç sistemler, uyum, hukuk tarafında çalışanlara yönelik olarak, banka ve diğer kuruluş tanımları ve türleri, kavramsal çerçevesi, tabi oldukları mevzuat çerçevesi, kuruluş ve faaliyet izin süreçleri, iç sistemler kavramı ve kurgusu, iç sistemler çalışanlarının yükümlülükleri, finansal suçlar, kuruluş türleri itibarıyla idari ve adli para cezalarının anlatımı, banka, kredi kartı ve ön ödemeli kart kavram ve tabi oldukları mevzuat hükümleri anlatılarak, böylece katılımcıların yeni nesil fintech anlayışına da katkı sağlayacak şekilde inovatif esneklik noktaları ve regülatif gereklilikler konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Kazanımlar:

Söz konusu eğitimi bitirenler banka, finansman, finansal kiralama,faktoring, varlık yönetim şirketleri, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları nezdinde İç Denetim/İç Kontrol/Risk Yöneticisi veya personeli olarak farkındalık düzeyi artmış olarak iş başvurularında bulunabilecek ve mesleğe girdikten sonra da mesleki anlamda diğer adayların önünde yer alabileceklerdir. Ayrıca verilecek sertifika ise söz konusu alanlarda çalışmak isteyenlere referans niteliğinde olacaktır. Bu anlamda söz konusu program üniversite sonrasında kariyerine finans sektöründe ve özellikle iç sistem birimlerinde devam etmeyi isteyen lisans ve lisans üstü öğrencilere yöneliktir.

Program ayrıca bilgilerini tazelemek veya eksiklerini gidermek isteyen mevcut iç denetim ve iç kontrol birimi, risk yönetimi personeli, uyum görevlileri ve personeli ile diğer uzman kadrolarına ve konuya ilgi duyanlara yöneliktir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Söz konusu eğitim 6 farklı modülden oluşmaktadır. Yeni başlayanlar için tüm modüllerin bitirilmesi gerekli iken, hali hazırda eksiklik hissedilen konularla ilgili istenilen modül eğitimine de katılım sağlanabilir. Sertifikasyon için her sektörde en az iki modüle katılım sağlanması gerekmektedir. Tüm sektörlerde sertifika alınabilmesi için 6 modüle de katılım gerekmektedir.

 1. BANKACILIK MEVZUATI KAPSAMINDA İÇ SİSTEMLER

DERS-1 TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR

 1. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İç Sistemler Kavramsal Çerçevesi
 2. Uluslararası Standartlar
 3. İç denetim, iç kontrol, risk yönetimi ve uyum birimi tanım ve görevleri
 4. İç sistem personeli nitelikleri
 5. İç sistemler kapsamındaki Kurul ve Komiteler 

ERS-2 BANKA KURULUŞ, İZİN SÜREÇLERİ VE İÇ SİSTEMLER

 1. Banka Türleri, dijital ve servis modeli bankacılığı kavramsal çerçevesi
 2. Banka kuruluş ve faaliyet izin süreçleri organizasyonel ve sistemsel gereklilikler
 3. İç sistemler kurgusu ve organizasyonel gereklilikler
 4. Denetim planlama, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 5. Pratik çalışmalar
 6. İç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi sertifikaları
 7. İç Sistemler açısından alınabilecek idari para cezaları, regülatif gereklilikler
 8. BDDK Denetiminde dikkat edilecek hususlar
 • Eğitim Baş. Ve Bit. Tarihi :   22 Eylül 2023 Cumartesi 18:00-21:00, 3 saat ;Eğitim Ücreti : 3250 TL/kişi 

 

         2.FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG, FİNANSMAN, VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ MEVZUATI KAPSAMINDA İÇ SİSTEMLER

DERS-1 TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR

 1. 6361 Sayılı Kanun, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Şirketlerinde İç Sistemler Kavramsal Çerçevesi
 2. Uluslararası Standartlar
 3. İç kontrol, iç denetim, risk yönetimi ve uyum birimi tanım ve görevleri
 4. İç Sistem personeli nitelikleri
 5. İç sistemler kapsamındaki Kurul ve Komiteler

DERS-2 ŞİRKET KURULUŞ, İZİN SÜREÇLERİ VE İÇ SİSTEMLER

 1. Şirket türleri, dijital ve servis modeli bankacılığı kavramsal çerçevesi
 2. Şirket kuruluş ve faaliyet izin süreçleri organizasyonel ve sistemsel gereklilikler
 3. İç sistemler kurgusu ve organizasyonel gereklilikler
 4. Denetim planlama, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 5. Pratik çalışmalar
 6. İç denetim, kontrol ve risk yönetimi sertifikaları
 7. İç Sistemler açısından alınabilecek idari para cezaları, regülatif gereklilikler
 8. BDDK Denetiminde dikkat edilecek hususlar
 • Eğitim Baş. Ve Bit. Tarihi : 29 Eylül 2023  18:00-21:00, 3 saat, Eğitim Ücreti : 3250 TL/kişi 

 

          3. 6493 SAYILI KANUN VE İLGİLİ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE İÇ SİSTEMLER

DERS-1 TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR

 1. 6493 Sayılı Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde iç sistemler kavramsal çerçevesi
 2. Uluslararası Standartlar
 3. Şirket kuruluş ve faaliyet izin süreçleri organizasyonel ve sistemsel gereklilikler
 4. İç kontrol, iç denetim, risk yönetimi ve uyum birimi tanım ve görevleri
 5. İç Sistem personeli nitelikleri
 6. İç Sistemler kapsamındaki Kurul ve Komiteler

DERS-2 ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI İZİN SÜREÇLERİ VE İÇ SİSTEMLER

 1. Kuruluş türleri, dijital ve servis modeli bankacılığı kavramsal çerçevesi
 2. Kuruluş ve faaliyet izin süreçleri organizasyonel ve sistemsel gereklilikler
 3. İç sistemler kurgusu ve organizasyonel gereklilikler
 4. Denetim planlama, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 5. Pratik çalışmalar
 6. İç denetim, kontrol ve risk yönetimi sertifikaları
 7. İç Sistemler açısından alınabilecek idari para cezaları, regülatif gereklilikler
 8. TCMB Denetiminde dikkat edilecek hususlar
 • Eğitim  Tarihi :  6 Ekim 2023   18:00-21:00, 3 saat, Eğitim Ücreti : 3250 TL 

 

HESAP BİLGİSİ: 

Banka Adı                    : TEB

Şube Adı                     : 37-Pendik E-5

Hesap Adı                   : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Numarası          : 38388560

İban Numarası             : TR53  0003  2000  0000  0038  3885  60

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0531 305 32 05

 

ÖNEMLİ UYARI :

1. Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılımcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır.

2. Üniversite eğitimleri başka bir tarihe erteleyebilme ve iptal edebilme hakkına sahiptir. Önemle duyurulur.

3Eğitime katılan tüm katılımcılarımız şu hususlara uyacağını peşinen kabul eder;

“6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca; bu eğitimde kullanılan her türlü ses/ses kaydı, görüntü/görüntü kaydı, her türlü yazı içeren bilgi ve belge, slayt ve sunumlar ve her tür fikri mülkiyet hakkı, eğitimi veren eğitimciye aittir, yalnızca eğitimci tarafından veya eğitimcinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kayda alınamaz, kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz. Bu eğitimde sağlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. Başka kurum ya da kuruluşlarca dokümanlarında yayınlanamaz.”

Ön Kayıt Formu

Kartal Yerleşkesi