BORÇLAR MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR EĞİTİMİ

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
21.01.2023
Süre
24 saat
Ücret
2000 TL
Eğitim Yeri
Online Eğitim

EĞİTMENLER

BORÇLAR MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR EĞİTİMİ (ONLINE EĞİTİM)

Programın Amacı:

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı 09 Mart 2018 tarihinde 2. dönem bilirkişilik başvurularına ilişkin duyuru yaparak, 2018 yılı 2. dönem bilirkişilik başvuru takvimi ile başvuru usul ve esasları hakkında duyuru Ek-2’de, ( 65 ) kod numaralı Nitelikli Hesaplamalar isimli Bilirkişilik Temel Uzmanlık Alanı oluşturmuştur.

Duyuru Ek-1’de ( 65 ) kod numaralı Temel Uzmanlık bölümünde 16 ayrı bilirkişilik alt uzmanlık alanı oluşturularak nitelikli hesaplamalar alanında, 65.10 koduyla oluşturulan Borçlar  Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar’dır. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli olanların belirlenmesinde bu alanda aınlmış olunan eğitim ve katılım belgeleri dikkate alınmaktadır.

Kimler Bu Programa Katılmalı:

Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,

Başvuruda bulunduğu en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek,

Programın İçeriği:

1.GÜN

Borç-Alacak İlişki                                           

Sözleşmelerde şekil                                       

İrade Bozuklukları                                         

Muvazaa                                                        

Borçlu Temerrüdü                                         

Alacaklı Temerrüdü                                        

Sözleşmenin Feshi                                        

Sözleşmeden Dönme

Zarar Kavramı

Aşkın (Munzam) zarar

2.GÜN

Alacağın temliki

Haksız fiil

Sebepsiz zenginleşme

Faiz

Cayma Parası

Cezai Şart

Zamanaşımı

Satış sözleşmesi                                            

Ayıp / Alıcının seçimlik hakları                       

Satış Türleri                                                   

3.GÜN

Alıcının temerrüdü                                         

Sözleşmeden dönme      

Hakimin müdahalesi        

Kira sözleşmesi                                             

Kira tespit davası                                           

 Vekalet sözleşmesi /Vekaletsiz iş görme

Kefalet

Adi Ortaklık sözleşmesi

Hizmet sözleşmesi

Eser sözleşmesi

 4.GÜN

BİLİRKİŞİLİK HESAPLAMA UYGULAMA EĞİTİMİ
 Borç İlişkisinden Kaynaklı Davalarda Bilirkişilik

Bilirkişinin Görevlendirilmesi

Bilirkişilerin Kurul Oluşturacak Şekilde Çalışmaları

Bilirkişi Ücreti ve Avans

İhtiyatî Haciz – Bilirkişi

Araştırma ve İnceleme

Bilirkişi Raporuna İtiraz

Hukuki Statü ve Sorumluluk

Bilirkişi Rapor Örnekleri

EĞİTİM TARİHİ:

21 Ocak 2023 cumartesi 10:00-16:00

22 Ocak 2023 Pazar 10:00-16:00

28 Ocak 2023 cumartesi 10:00-16:00

29 Ocak 2023 pazar 10:00-16:00 saatleri arasında

Eğitim Ücreti : 2.000 TL (KDV Dahil) 

Eğitim Yeri : Online eğitim

 

HESAP BİLGİLERİ
Banka Adı  : AKBANK T.A.Ş.

Şube Adı    : İMES TİCARİ / 0876

Hesap Adı  : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap No   : 0047374

Iban           : TR62 0004 6008 7688 8000 0473 74

 

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0531 305 32 05

ÖNEMLİ UYARI :

1. Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılımcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır.

2. Üniversite eğitimleri başka bir tarihe erteleyebilme ve iptal edebilme hakkına sahiptir. Önemle duyurulur.

3Eğitime katılan tüm katılımcılarımız şu hususlara uyacağını peşinen kabul eder;

“6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca; bu eğitimde kullanılan her türlü ses/ses kaydı, görüntü/görüntü kaydı, her türlü yazı içeren bilgi ve belge, slayt ve sunumlar ve her tür fikri mülkiyet hakkı, eğitimi veren eğitimciye aittir, yalnızca eğitimci tarafından veya eğitimcinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kayda alınamaz, kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz. Bu eğitimde sağlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. Başka kurum ya da kuruluşlarca dokümanlarında yayınlanamaz.”

Ön Kayıt Formu

Online Eğitim