BORÇLAR HUKUKUNDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
06.03.2020
Süre
24 saat
Ücret
1200 TL
Eğitim Yeri
Teşvikiye Mah. Hüsrev Gerede Cad. No:110 Şişli/İSTANBUL

EĞİTMENLER

Programın Amacı:

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı 09 Mart 2018 tarihinde 2. dönem bilirkişilik başvurularına ilişkin duyuru yaparak, 2018 yılı 2. dönem bilirkişilik başvuru takvimi ile başvuru usul ve esasları hakkında duyuru Ek-2’de, ( 65 ) kod numaralı Nitelikli Hesaplamalar isimli Bilirkişilik Temel Uzmanlık Alanı oluşturmuştur.

Duyuru Ek-1’de ( 65 ) kod numaralı Temel Uzmanlık bölümünde 16 ayrı bilirkişilik alt uzmanlık alanı oluşturularak nitelikli hesaplamalar alanında bilirkişilik yapabilmek için en az 24 saatlik alt uzmanlık eğitimi almak koşulu getirilmiştir. Bu alanlardan birisi de, 65.10 koduyla oluşturulan Borçlar  Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar’dır. Söz konusu eğitimi alanlar diğer koşulları da tamamlamak kaydı ile bilirkişiliğe başvurabilecek ve Bölge Kurulu’nca bilirkişiliğe kabul edilmesi durumunda bu alt uzmanlık alanında bilirkişilik yapabileceklerdir.

 

Kimler Bu Programa Katılmalı:

Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,

Başvuruda bulunduğu en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek,

Başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmak.

 

Programın İçeriği:

1. GÜN:

Borç-Alacak İlişki                                            Alacağın temliki

Sözleşmelerde şekil                                       Haksız fiil

İrade Bozuklukları                                          Sebepsiz Zenginleşme

Muvazaa                                                        Faiz

Borçlu Temerrüdü                                          Cayma Parası

Alacaklı Temerrüdü                                        Ceza-i Şart

Sözleşmenin Feshi                                        Zamanaşımı

Sözleşmeden Dönme

Zarar Kavramı

Aşkın (Munzam) zarar

 

2. GÜN

Satış sözleşmesi                                            Vekalet sözleşmesi /Vekaletsiz iş görme

Ayıp / Alıcının seçimlik hakları                        Kefalet

Satış Türleri                                                    Adi Ortaklık sözleşmesi

Alıcının temerrüdü                                          Hizmet sözleşmesi

Sözleşmeden dönme                                      Eser sözleşmesi

Hakimin müdahalesi                                       Ayıp /İş sahibinin seçimlik hakları

Kira sözleşmesi                                             

Kira tespit davası                                           

 

3.GÜN

 

BİLİRKİŞİLİK HESAPLAMA UYGULAMA EĞİTİMİ
 

Borç İlişkisinden Kaynaklı Davalarda Bilirkişilik

Bilirkişinin Görevlendirilmesi

Bilirkişilerin Kurul Oluşturacak Şekilde Çalışmaları

Bilirkişi Ücreti ve Avans

İhtiyatî Haciz – Bilirkişi

Araştırma ve İnceleme

Bilirkişi Raporuna İtiraz

Hukuki Statü ve Sorumluluk

Bilirkişi Rapor Örnekleri


Program Yer ve Tarihleri ve Süresi

Üniversitemiz NİŞANTAŞI yerleşkesi, 6-7-8 MART 2020 toplam 24 Saat.(6 Mart 2020 CUMA EĞİTİM 16:00'DA, 7-8 Mart 2020'DA 10:00'DA BAŞLAYACAKTIR.)

 

Program Bedeli:

1.200 TL (KDV Dahil)

 

Kayıt işlemleri : Aşağıda yer alan üniversitemiz hesabına eğitim bedelini yatırarak dekontu igunsem@gedik.edu.tr elektronik posta adresine gönderiniz.

 

Hesap Bilgileri:

Banka Adı                    : TEB

Şube Adı                     : 37-Pendik E-5

Hesap Adı                   : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Numarası         : 38388560

İban Numarası             : TR53  0003  2000  0000  0038  3885  60

 

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0531 305 32 05

ÖNEMLİ DUYURU: Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılımcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır. Önemle duyurulur.

Ön Kayıt Formu

Nişantaşı Yerleşkesi