KGK BAĞIMSIZ DENETİCİLER SÜREKLİ EĞİTİMİ (BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI)

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
25.10.2022
Süre
20 saat
Ücret
750 TL
Eğitim Yeri
Online Eğitim

EĞİTMENLER

DERS MÜFREDATI

EĞİTİM KONUSU

DENETİM

Dersin Adı

BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI

Ders İçeriği (Konu Başlıkları)

BDS 200 Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi

BDS 210 Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması

BDS 220 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol

BDS 230 Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi

BDS 240 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları

BDS 315 İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

BDS 320 Bağımsız Denetimin Planlanmasında ve Yürütülmesinde Önemlilik

BDS 450 Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi

BDS 500 Bağımsız Denetim Kanıtları

BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama

Dersin Amacı

Bağımsız denetim standartları hakkında genel bilgiler edinilmesi ve bağımsız denetim standartları kapsamında bir bağımsız denetimde ki süreçlerin anlaşılması, bağımsız denetim raporunun hazırlanarak cari ve sürekli dosyaların hazırlanması ve bağımsız denetimde güncel konuların ele alınması.

Dersin Öğrenme Kazanımları

Denetim standartları hakkında genel bilgiye sahip olmak
Denetim prosedürlerini planlamak ve uygulamak

Denetim raporunu hazırlamak
Denetimde güncel konuları kavramak

Eğitim Yöntemi

Online

Eğitim Süresi

20 saat (3 gün)

Eğiticiler

Prof. Dr. Mehmet ERKAN, Dr.Öğr.Üyesi  Osman YILMAZCAN

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

Ölçme değerlendirme yapılmayacaktır.

Ücreti

 750 TL

Kullanılacak Kaynaklar

- Bağımsız Denetim Standartları (kgk.gov.tr)

- Öğretim Üyesi Ders Notları

Eğitim Sorumlusu İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Mehmet ERKAN (0532-3976767)

Dr. Öğr.Üyesi  Osman YILMAZCAN (0551-2381512)

Eğitim Yeri : Online eğitim

Eğitim Tarihi : 25-26-27 Ekim 2022

HESAP BİLGİLERİ
Banka Adı  : AKBANK T.A.Ş.

Şube Adı    : İMES TİCARİ / 0876

Hesap Adı  : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap No   : 0047374

Iban           : TR62 0004 6008 7688 8000 0473 74

 

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0531 305 32 05

 

ÖNEMLİ UYARI :

1. Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılımcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır.

2. Üniversite eğitimleri başka bir tarihe erteleyebilme ve iptal edebilme hakkına sahiptir. Önemle duyurulur.

3Eğitime katılan tüm katılımcılarımız şu hususlara uyacağını peşinen kabul eder;

“6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca; bu eğitimde kullanılan her türlü ses/ses kaydı, görüntü/görüntü kaydı, her türlü yazı içeren bilgi ve belge, slayt ve sunumlar ve her tür fikri mülkiyet hakkı, eğitimi veren eğitimciye aittir, yalnızca eğitimci tarafından veya eğitimcinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kayda alınamaz, kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz. Bu eğitimde sağlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. Başka kurum ya da kuruluşlarca dokümanlarında yayınlanamaz.”

Ön Kayıt Formu

Online Eğitim