KGK BAĞIMSIZ DENETİCİLER SÜREKLİ EĞİTİMİ (BAĞIMSIZ DENETİMDE ETİK)

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
24.10.2022
Süre
6 saat
Ücret
250 TL
Eğitim Yeri
Online Eğitim

EĞİTMENLER

DERS MÜFREDATI

EĞİTİM KONUSU

ETİK KURALLAR

Dersin Adı

BAĞIMSIZ DENETİMDE ETİK

Ders İçeriği (Konu Başlıkları)

  • Etik Kurallara Uyum, Temel İlkeler Ve Kavramsal Çerçeve
  • Bağımsız Denetçiler
  • Bağımsız Denetim Ve Sınırlı Bağımsız Denetimde Bağımsızlık
  • Bağımsız Denetim Ve Sınırlı Bağımsız Denetimde Bağımsızlık İçin Kavramsal Çerçevenin Uygulanması
  • Denetim Müşterilerine Güvence Dışı Hizmetlerin Sunulması
  • Özel Amaçlı Finansal Tablolara İlişkin Kullanım Ve Dağıtım Konusunda Sınırlama İçeren Raporlar (Bağımsız Denetim Ve Sınırlı Bağımsız Denetim)
  • Bağımsız Denetim Ve Sınırlı Bağımsız Denetim Dışında Kalan Güvence Denetimlerinde Bağımsızlık
  • Bağımsız Denetim Ve Sınırlı Bağımsız Denetim Dışında Kalan Güvence Denetimlerinde Bağımsızlık İçin Kavramsal Çerçevenin Uygulanması

Dersin Amacı

Eğitimin amacı, iş etiği ve meslek etiği ile ilgili genel bir çerçeve çizmek, etikle ilgili temel kavramları aktarmak ve etik konusunda farkındalık yaratıp, Bağımsız Denetim, muhasebe ve denetim meslek etiği ilkelerini aktarmaktır. Eğitim ayrıca etik karar alma sürecini de içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

Etik konusunda genel bilgiye sahip olmak

Bağımsız Denetçiler için Etik Kuralları kavramak

Temel etik konularını anlamak

Eğitim Yöntemi

Online

Eğitim Süresi

6 saat (1 gün)

Eğiticiler

 Dr.Öğr.Üyesi Osman YILMAZCAN ve Prof. Dr. Mehmet ERKAN

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

Ölçme değerlendirme yapılmayacaktır.

Ücreti

250 TL

Kullanılacak Kaynaklar

- Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar (kgk.gov.tr)

- Doğan Özlem (2004), Etik-Ahlak Felsefesi,  İnkılap Kitabevi.

- Öğretim Üyesi Ders Notları

Eğitim Sorumlusu İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Mehmet ERKAN 

Dr.Öğr.Üyesi Osman YILMAZCAN 

 

Eğitim Yeri : Online eğitim

Eğitim Tarihleri :

24 10 2022 (Perşembe) 10:00-16:50 saatleri arasında.

Ödeme işlemleri : Ödeme işlemini, aşağıda yer alan üniversitemiz hesabına yatırarak veya web sayfamızdan, kredi kartıyla ödeme yapmak suretiyle gerçekleştirilebilir. 

HESAP BİLGİLERİ
Banka Adı  : AKBANK T.A.Ş.

Şube Adı    : İMES TİCARİ / 0876

Hesap Adı  : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap No   : 0047374

Iban           : TR62 0004 6008 7688 8000 0473 74

 

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0531 305 32 05

 

ÖNEMLİ UYARI :

1. Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılımcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır.

2. Üniversite eğitimleri başka bir tarihe erteleyebilme ve iptal edebilme hakkına sahiptir. Önemle duyurulur.

3Eğitime katılan tüm katılımcılarımız şu hususlara uyacağını peşinen kabul eder;

“6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca; bu eğitimde kullanılan her türlü ses/ses kaydı, görüntü/görüntü kaydı, her türlü yazı içeren bilgi ve belge, slayt ve sunumlar ve her tür fikri mülkiyet hakkı, eğitimi veren eğitimciye aittir, yalnızca eğitimci tarafından veya eğitimcinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kayda alınamaz, kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz. Bu eğitimde sağlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. Başka kurum ya da kuruluşlarca dokümanlarında yayınlanamaz.”

Ön Kayıt Formu

Online Eğitim