BİLİMSEL ARAŞTIRMA TASARIMI (SPSS İLE UYGULAMALI VERİ ANALİZİ EĞİTİMİ)

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
11.03.2023
Süre
18 saat
Ücret
1950 TL
Eğitim Yeri
Cumhuriyet Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1-3-5 Yakacık 34876 D-Blok Kartal İstanbul

EĞİTMENLER

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TASARIMI (SPSS İLE UYGULAMALI VERİ ANALİZİ EĞİTİMİ)

Eğitimin Amacı: Bilimsel çalışma yapma arzusunda olan; lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine, akademisyenlere ve tüm araştırmacılara, araştırma tasarım sürecinin bütün aşamalarını bütüncül bir şekilde aktarmayı amaçlayan bir eğitimdir. 

Eğitime Kimler Katlımalı:

Araştırmacılar,

Akademisyenler,

Lisans öğrencileri,

Yüksek Lisans Öğrencileri,

Doktora Öğrencileri,

Katılmak isteyen herkese açık bir proğramdır.

Eğitim İçeriği ve Sunum Planı:

KONU

SÜRE (Dakika)

Hafta

Konu Belirleme

90

1

Ölçek Seçimi

90

Anket Tasarımı

45

2

Araştırmanın Amacını Belirleme

15

Araştırma Türü Seçimi

30

Model ve Hipotez Oluşturma

90

Evren ve Örneklem

60

3

Geçerlilik Analizleri

  • Keşfedici Faktör Analizi
  • Doğrulayıcı Faktör Analizi

120

Güvenilirlik Analizi

30

 

4

Frekans Analizi

30

Tanımlayıcı İstatistikler

  • Ortalama
  • Standart Sapma
  • Çarpıklık
  • Basıklık

60

Normallik Testleri

60

Korelasyon Analizi

30

5

Basit Doğrusal Regresyon Analizi

30

Çoklu Regresyon Analizi

30

Parametrik Analiz Teknikleri

  • Bağımsız Örneklem T Testi
  • Tek Yönlü Varyans Analizi

90

Non-Parametrik Analiz Teknikleri

  • Mann-Whitney U Testi
  • Kruskal Wallis Testi

90

6

Bulguların Tartışılması

90

TOPLAM

1080 Dakika (18 Saat)

6 haftalık eğitim

 

EĞİTİM SÜRESİ: 18 saat (6 Hafta, her oturumda 3 saat )

EĞİTİM TARİHİ:

11 Mart 2023   Saat: 17:00-20:00

18 Mart 2023 Saat: 17:00-20:00

25 Mart 2023 Saat: 17:00-20:00

1 Nisan 2023 Saat: 17:00-20:00

8 Nisan 2023 Saat: 17:00-20:00

15 Nisan 2023 Saat: 17:00-20:00

EĞİTİM ÜCRETİ: 1950 TL

EĞİTİM YERİ: Online

HESAP BİLGİLERİ
Banka Adı  : AKBANK T.A.Ş.

Şube Adı    : İMES TİCARİ / 0876

Hesap Adı  : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap No   : 0047374

Iban            : TR62 0004 6008 7688 8000 0473 74

 

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0531 305 32 05

 

ÖNEMLİ UYARI :

1. Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılımcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır.

2. Üniversite eğitimleri başka bir tarihe erteleyebilme ve iptal edebilme hakkına sahiptir. Önemle duyurulur.

3Eğitime katılan tüm katılımcılarımız şu hususlara uyacağını peşinen kabul eder;

“6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca; bu eğitimde kullanılan her türlü ses/ses kaydı, görüntü/görüntü kaydı, her türlü yazı içeren bilgi ve belge, slayt ve sunumlar ve her tür fikri mülkiyet hakkı, eğitimi veren eğitimciye aittir, yalnızca eğitimci tarafından veya eğitimcinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kayda alınamaz, kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz. Bu eğitimde sağlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. Başka kurum ya da kuruluşlarca dokümanlarında yayınlanamaz.”

Ön Kayıt Formu

Kartal Yerleşkesi