AVUKAT KATİBİ SERTİFİKA PROGRAMI

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
13.02.2023
Süre
20 saat
Ücret
3500 TL
Eğitim Yeri
Teşvikiye Mah. Hüsrev Gerede Cad. No:110 Şişli/İSTANBUL

EĞİTMENLER

AVUKAT KATİBİ SERTİFİKA PROGRAMI 

EĞİTİMİN AMACI:

Avukat katibi kişilerin ya da katiblik yapmak isteyen adayların; dava, icra takibi, adli işlemlerin tamamının yürütülmesi sürecinde yetkinliklerinin arttırılması ve mesleki gelişim sağlanması amaçlanmaktadır.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Avukat Katibi olmak isteyen bütün adaylara açık bir eğitimdir.

EĞİTİM KONULARI : 

 1. Temel Hukuk Kavramları ve Terminoloji Bilgisi

Eğitmen : Av. İLKSEN YAVUZ KILIÇ 

 1. Sosyal Düzen Kuralları ve Hukuk 
 1. Yargı Örgütü 
 1. Özel Hukukun Dalları 
 1. Kamu Hukukunun Dalları 
 1. Kanunların Dili 
 1. Adli Yazı Dili 
 1. Resmi Yazışmalar 
 1. Belgenin Özellikleri ve Belgenin Bölümleri 
 1. Elektronik Ortamda Yapılacak Resmî Yazışmalar 
 1. Yazılı Yargılama Usulünde Dilekçeler Aşaması 
 1. Hukuk Mahkemelerinde Düzenlenen Tutanaklar 
 1. Ceza Muhakemesinde Düzenlenen Tutanaklar 
 1. İdari Yargıda Düzenlenen Tutanaklar  
 1. Dosyalama ve Arşiv Süreçleri

Eğitmen : Av. İLKSEN YAVUZ KILIÇ 

 1. Günümüz Büroları ve Teknoloji  
 1. Büro Donanımları ve Çevrimiçi Teknolojiler 
 1. Bilgi Kaynaklarına Erişim ve e-Öğrenme 
 1. Bilgi İşleme Sistemleri ve Mobil İletişim 
 1. Bilgi Güvenliği ve Yönetimi 
 1. Kişisel Verilerin Korunması 
 1. Büro Donanımlarının Seçimi, Satın Alınması ve Etkin Kullanımı 
 1. Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı

Eğitmen : Av. BEYZA ÇALIŞKAN 

 1. Avukatlık Mesleğinin Tanımı ve Özellikleri 
 1. Avukatlık Mesleği Hakkında Genel Bilgiler 
 1. Avukatın Hak ve Yetkileri 
 1. Avukatın Yükümlülükleri 
 1. Noterlik ve Mesleki Organizasyonu 
 1. Noterlerin Hak ve Yükümlülükleri 
 1. Noterin Faaliyetinden Doğan Yükümlülükleri, Denetimi ve Sorumlulukları 
 1. Noterlerin Görevleri 
 1. Noterlik İşlemleri 
 1. Noterler Tarafından Düzenlenen veya Onaylanan Sözleşme Örnekleri 
 1. Tebligat Mevzuatı

Eğitmen : Av. NAGİHAN BULDUK 

 1. Tebligatla İlgili Genel Açıklamalar 
 1. Tebligatın Anlamı, Tebligat Çıkarmaya ve Tebligat Yapmaya Yetkili Merciler ve Tebligat Yapılabilecek Kişiler 
 1. Tebligat Kanunu’na Göre Düzenlenen Belgeler (Tebligat, Davetiye, Tebliğ Mazbatası, Tebliğ Mazbatalı Kapalı Zarf) 
 1. Tebligatın Yapılabileceği Yer ve Zaman, Tebligat Adresinin Değiştirilmesi, Tebliğ Evrakı ve Tebligat Giderleri 
 1. Tebligat Usulü 
 1. Usulsüz Tebligat ve Tebligat Suçları 
 1. Elektronik Tebligat 
 1. İlanen Tebligat 
 1. Yabancı Ülkelere Gönderilecek Belgelerin Düzenlenmesi 
 1. İcra ve İflas Mevzuatı

Eğitmen : Av. BEYZA ÇALIŞKAN 

 1. İcra ve İflâs Hukukuna Giriş - Genel Hükümler 
 1. Genel Olarak Takip Yolları 
 1. Genel Haciz Yoluyla Takibe Başvuru, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, İcra Takibinin İptali ve Taliki 
 1. Haciz, Borcun Taksitle Ödenmesi, İhtiyati Haciz 
 1. Paraların Paylaştırılması ve Borç Ödemeden Aciz Belgesi 
 1. Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip ve Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi 
 1. İlâmlı İcra ve Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip 
 1. İflâs Hukuku 
 1. Konkordato, Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma, İptal Davaları ve İcra ve İflâs Suçları 
 1. İcra ve İflas Hukuku’nda Dilekçeler, Tutanaklar ve Basılı Örnekler 
 1. İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’ne Göre Basılı Örnekler 
 1. Elektronik İşlemler 
 1. Adliye İşlemleri ve Harçlar

Eğitmen : Av. NAGİHAN BULDUK 

 1. Kalem Sisteminin Yargı Örgütündeki Yeri ve Özellikleri 
 1. Yazı İşleri Personeli ve Görevleri 
 1. Damga Vergisi ve Vergilendirme Açısından Özellik Arz Eden Durumlar 
 1. Harç Çeşitleri 
 1. Yargılama Giderleri 
 1. İcra ve İflas Harçları 
 1. Yargılama Harçlarında Yükümlülük 
 1. Yargılama Harçlarının Hesaplanması 
 1. UYAP İşlemleri

Eğitmen : Av. BEYZA ÇALIŞKAN 

 1. Hukuk Mahkemeleri İşlemleri-I 
 1. Hukuk Mahkemeleri İşlemleri-II 
 1. İcra ve İflas İşlemleri-I 
 1. İcra ve İflas İşlemleri-II 
 1. Yazılı ve Sözlü İletişim Teknikleri

Eğitmen : Av. NAGİHAN BULDUK 

 1. Etkili İletişim ve Doğru Anlamak 
 1. Etkili İletişim ve Doğru Anlatma 
 1. Sanal İletişim 
 1. Etkili İletişimde Konuşma ve Dinleme 
 1. Etkileme, Etkili İletişim ve İkna Edici Konuşma 
 1. Sözlü İletişim 
 1. Sözsüz İletişim 
 1. Sözsüz İletişimde Göstergeler 
 1. Kişisel İmaj ve Halkla İlişkiler 
 1. E-Mail, Raporlama ve Resmi Yazışma Teknikleri

Eğitmen : Av. İLKSEN YAVUZ KILIÇ 

 1. Yazışmaların Niteliksel Özellikleri 
 1. Yazışmalarda Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları 
 1. Yazı Yazma Süreci 
 1. Resmî Yazı 
 1. Resmî Yazı Türleri 
 1. İş Yazıları 
 1. İş Yazısı Türleri 
 1. Yüz Yüze ve Çevirimiçi Toplantı Yönetimi

Eğitmen : Av. İLKSEN YAVUZ KILIÇ 

 1. Toplantı ve Sunum Sistemleri 
 1. Toplantı Kavramı ve Toplantı Türleri 
 1. Toplantı Öncesi Planlama 
 1. Toplantıların Yürütülmesi ve Toplantı Sonrası Takip 
 1. Sanal Toplantılar ve Teknoloji 
 1. Etkili Sunuşlar ve Özellikleri 

Bilginin Görsel Sunumu

Ders Programı:

1. Gün     Temel Hukuk Kavramları ve Terminoloji Bilgisi     Av. İlksen YAVUZ KILIÇ     2 saat     Çevirimiçi

2. Gün     Tebligat Mevzuatı     Av. Nagihan BULDUK     2 saat     Çevirimiçi

2. Gün     Adliye İşlemleri ve Harçlar     Av. Nagihan BULDUK     2 saat     Çevirimiçi

3. Gün     Yazılı ve Sözlü İletişim Teknikleri     Av. Nagihan BULDUK     2 saat     Çevirimiçi

4. Gün     Dosyalama ve Arşiv Süreçleri     Av. İlksen YAVUZ KILIÇ     2 saat     Çevirimiçi

5. Gün     E-Mail, Raporlama ve Resmi Yazışma Teknikleri     Av. İlksen YAVUZ KILIÇ     2 saat     Çevirimiçi

6. Gün     Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı     Av. Beyza ÇALIŞKAN     2 saat     Yüz Yüze

6. Gün     İcra ve İflas Mevzuatı     Av. Beyza ÇALIŞKAN     2 saat     Yüz Yüze

6. Gün     UYAP İşlemleri     Av. Beyza ÇALIŞKAN     2 saat     Yüz Yüze

7. Gün     Yüz Yüze ve Çevirimiçi Toplantı Yönetimi     Av. İlksen YAVUZ KILIÇ     2 saat     Çevirimiçi

7. Gün     Soru - Cevap     Av. İlksen YAVUZ KILIÇ         Çevirimiçi

Eğitim Tarihi:

·        13 Şubat 2023 19:00-21:00 arası

·        14 Şubat 2023 19:00-22:00 arası

·        15 Şubat 2023 19:00-21:00 arası

·        16 Şubat 2023 19:00-21:00 arası

·        17 Şubat 2023 19:00-22:00 arası

·        18 Şubat 2023 10:00-17:00 arası

·        19 Şubat 2023 19:00-21:00 arası

Eğitim Ücreti :  3.500TL (KDV Dahil) 

Eğitim Yeri : "Yüz yüze eğitim 19 Kasım 2022 Cumartesi günü Gedik Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü'nde gerçekleştirilecektir."

Diğer tarihlerde online yapılacaktır.

Eğitim sonunda katılımcılara e devlet kapısından erişilebilir katılım sertifika verilecektir.

HESAP BİLGİLERİ
Banka Adı  : AKBANK T.A.Ş.

Şube Adı    : İMES TİCARİ / 0876

Hesap Adı  : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap No   : 0047374

Iban           : TR62 0004 6008 7688 8000 0473 74
 

ÖNEMLİ UYARI :

1. Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılımcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır.

2. Üniversite eğitimleri başka bir tarihe erteleyebilme ve iptal edebilme hakkına sahiptir. Önemle duyurulur.

3Eğitime katılan tüm katılımcılarımız şu hususlara uyacağını peşinen kabul eder;

“6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca; bu eğitimde kullanılan her türlü ses/ses kaydı, görüntü/görüntü kaydı, her türlü yazı içeren bilgi ve belge, slayt ve sunumlar ve her tür fikri mülkiyet hakkı, eğitimi veren eğitimciye aittir, yalnızca eğitimci tarafından veya eğitimcinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kayda alınamaz, kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz. Bu eğitimde sağlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. Başka kurum ya da kuruluşlarca dokümanlarında yayınlanamaz.”

Ön Kayıt Formu

Nişantaşı Yerleşkesi