1. SEVİYE YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİCİ EĞİTİMİ

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
05.05.2023
Süre
45 saat
Ücret
1000 TL
Eğitim Yeri
Online Eğitim

EĞİTMENLER

Eğitimlerimiz Yürürlükte  olan kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde hazırlanmıştır.

Çalışma alanı sınırlı olan yerlerde, yüksekte çalışma işi yapacak kişilere genel bilgi sağlamak amacı ile düzenlenen temel eğitimlerdir. Çalışma ortamındaki yüksekte çalışma riskleri, alınacak önlemler ve kullanılacak ekipmanlar hakkında bilgi verilmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar çalışma ortamlarını daha güvenli hale getirmekte ve kullanması gereken ekipmanları tanıyarak daha iyi seçebilmektedir.

KANUN VE YÖNETMELİKLER: Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartları, A Bölümü (Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar) Yüksekte çalışma kısmının 2. Maddesi, g bendinde; Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:

·         2547 sayılı yükseköğretim kanunu madde 4 a(7)

·         20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu

·         25786 sayılı yapı işleri yönetmeliği

·         28695 sayılı kişisel koruyucu donanım yönetmeliği

 

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir. Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.

 

EĞİTİMİN KAPSAMI:

·         Yüksekte çalışma ortamlarının nereler olduğunu bilir.              

·         Yüksekte çalışmanın tanımını ve çeşitlerini bilir.                       

·         Yükseklik bilincini ve güvenlik önlemlerini bilir.                      

·         Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu donanımları ( Baret, gözlük, eldiven, emniyet ayakkabısı, bot, çizme vs) bilir. 

·         Yüksekte çalışma ekipmanlarını ( Merdiven, iskele, vinç, platform vs ) bilir.  

·          Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanları ( Emniyet kemeri, güvenlik ağları, şok emiciler, armut ve D karabina,  vs)bilir.

·         Yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanma prensiplerini bilir.              

·         Yükseğe güvenle ulaşma yöntemlerini bilir.                                          

·         Yüksekte çalışma ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri bilir.                       

·         İskelelerin kurulması ve iskeleler ile çalışma, konularını bilir.               

·         Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma konularını bilir.                                  

·         Dış cephe asansörlerini bilir.                                                      

·         Mobil yükselebilen platformları bilir.                                         

·         Kaldırma ekipmanlarını bilir.                                                     

·         Merdivenlerde çalışma tekniklerini bilir.                                               

·         Emniyet şeritleri ile işaretleme yöntemlerini bilir.                                 

·         Ankraj noktalarını ve ankrajların, nerelerde kullanılması gerektiğini bilir.        

·         Tehlikeli ve güvensiz durumları bilir.                                         

·         Güvenli ortam oluşturmayı bilir.                                                

·         Düşmeden korunmada kullanılan ekipmanların standartlarını bilir.      

·         Düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemlerini bilir.        

·         Yüksekte çalışma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar.                       

·         Yüksekte çalışma eğitimi için güvenlik önlemlerini alır.                                               

·         Yüksekte çalışma eğitimi sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.                    

·         6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, yüksekte çalışma eğitimi verebilir.

·         25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği yüksekte çalışma eğitimi verebilir.

·         25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği çalışılacak işin güvenliği hakkında bilgilendirme yapabilir.

·         28695 sayılı yönetmelik gereği, Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verebilir.

Yüksekte çalışma eğitimi sonunda katılımcılara, eğitim sertifikası verilir.

 

Eğitim Tarihleri TEORİ EĞİTİMİ: 05.05.2023 19:45-22:00 uzaktan eğitim şeklinde yapılacaktır.

Eğitim Tarihleri UYGULAMA EĞİTİMİ: 07.05.2023 (Kartal Kampüsünde) 9:30-12:30 Teorik 13:30-16:00 uygulama

Eğitim Süresi :45 SAAT

EĞİTİM KATILIM ÜCRETİ : 1000 TL

KAYIT İŞLEMLERİ : Aşağıda yer alan üniversitemiz hesabına eğitim bedelini yatırarak veya sayfa üzerinden sanal pos ile ödeme yapılarak, kesin kayıt işlemi gerçeleştirilebilir.

Eğitimi tamamlayan katılımcılara “İstanbul Gedik Üniversitesi onaylı Sertifika" verilecektir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Cep        : 0531 305 32 05

Telefon : 0216 452 45 85 / 1173

Fax        : 0216 451 80 17

E-Posta : igunsem@gedik.edu.tr

 

HESAP BİLGİLERİ
Banka Adı  : AKBANK T.A.Ş.

Şube Adı    : İMES TİCARİ / 0876

Hesap Adı  : İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap No   : 0047374

Iban           : TR62 0004 6008 7688 8000 0473 74

 

ÖNEMLİ DUYURU:

1. Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılımcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır.

2. Üniversite eğitimleri başka bir tarihe erteleyebilme ve iptal edebilme hakkına sahiptir. Önemle duyurulur.

3. Eğitime katılan tüm katılımcılarımız şu hususlara uyacağını peşinen kabul eder;

“6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca; bu eğitimde kullanılan her türlü ses/ses kaydı, görüntü/görüntü kaydı, her türlü yazı içeren bilgi ve belge, slayt ve sunumlar ve her tür fikri mülkiyet hakkı, eğitimi veren eğitimciye aittir, yalnızca eğitimci tarafından veya eğitimcinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kayda alınamaz, kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz. Bu eğitimde sağlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. Başka kurum ya da kuruluşlarca dokümanlarında yayınlanamaz.”

 

Ön Kayıt Formu

Online Eğitim